Kloof arm en rijk in VS steeds groter

Arme Amerikanen lopen steeds meer kans werkloos te worden. Hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt almaar groter, terwijl die van rijke Amerikanen juist steeds kleiner wordt. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse regering die door persbureau AP onder de loep zijn genomen. Het werkloosheidspercentage ligt bij arme gezinnen (met een inkomen van minder dan twintigduizend dollar per jaar) op 21 procent. Bij rijke gezinnen (met een inkomen boven de 150 duizend dollar per jaar) ligt dit percentage op slechts 3,2 procent.

Dat de werkloosheid onder lage inkomens stijgt, heeft te maken met het feit dat mensen uit de middenklasse steeds vaker genoegen moeten nemen met een slechtbetaalde baan, omdat banen voor de middenklasse door allerlei oorzaken, waaronder globalisering, verdwijnen. Daardoor raken mensen met een lagere opleiding of met een slechtbetaalde baan steeds vaker werkloos of moeten ze uren inleveren.

"Dit was geen recessie met 'gelijke kansen' of economisch herstel met 'gelijke kansen'", aldus Andrew Sum, directeur van het Centrum voor Arbeidsmarktonderzoek van de Northeastern University. "Een deel van Amerika is in recessie, terwijl er in het andere deel geen werkloosheid is."

Zondag benadrukte de Amerikaanse president Barack Obama nog dat de groeiende ongelijkheid moet worden aangepakt. Hij waarschuwde tegelijkertijd dat voorgestelde bezuinigingen de kloof vermoedelijk nog groter maken.

Het verband tussen inkomen en werkloosheid lijkt overduidelijk, maar de gegevens maken voor het eerst duidelijk dat de middenklasse, van oudsher een drijvende kracht achter de Amerikaanse economie, steeds verder wordt uitgehold. Het gemiddelde inkomen daalt, wat leidt tot een stijgende inkomensongelijkheid, en steeds vaker komen mensen met een laag inkomen zonder werk te zitten.

"De mensen aan de onderkant worden voortdurend uitgeknepen en ik denk niet dat dat snel verandert", aldus econoom Richard Freeman. "Als de economie hard genoeg zou groeien of als de vakbonden machtiger zouden zijn, dan zou het voor laagopgeleide en slechtbetaalde mensen mogelijk zijn om op te klimmen. Maar in de huidige situatie, waar we ons nog steeds aanpassen aan globalisering, is dat niet erg waarschijnlijk."