Meeste Nederlanders willen sterke leider

Meer dan zestig procent van de Nederlandse bevolking wil een sterke leider aan het roer van het land. Dat blijkt uit donderdagavond gepresenteerd onderzoek naar de emoties van kiezers, uitgevoerd door Kieskompas in opdracht van dagblad Trouw.

De roep om een sterke leider klinkt vooral onder de achterban van VVD, PVV, CDA en SP. Vooral ouderen zijn het eens met de stelling dat Nederland een sterke leider nodig heeft die snel over alles kan beslissen.

Volgens onderzoeker André Krouwel heerst onder kiezers niet zozeer angst, zoals vaak wordt gezegd, maar vooral woede en zelfs walging. Boze kiezers zitten vooral bij SP, PVV en 50Plus. Aanhangers van D66 en van de regeringspartijen VVD en PvdA zijn het minst boos.