Stichting beheer SNS raakt 1,1 miljard kwijt

De stichting beheer SNS Reaal raakt 1,1 miljard euro kwijt door de nationalisatie van de bank en verzekeraar. Dat meldt de stichting vrijdag in een reactie op de nationalisatie. De stichting, die goede doelen steunt, houdt 170 miljoen euro over en een kunstcollectie van vijfhonderd moderne werken. De stichting beraadt zich nog op een hoger beroep tegen de onteigening.

De stichting had meer dan de helft van de aandelen SNS in handen. Die waren eind vorig jaar ongeveer 148 miljoen euro waard, maar zijn nu in handen van de staat gekomen. Ook had de beheerstichting zeshonderd miljoen euro aan 'aandelen B', die ook zijn onteigend. Daarnaast is een achtergestelde lening van 422 miljoen euro komen te vervallen.

De beheerstichting stelt 'kennis genomen te hebben' van de nationalisatie door het ministerie van Financiën. "Als meerderheidsaandeelhouder van SNS Reaal heeft de stichting voor zover dat binnen haar mogelijkheden lag, meegewerkt aan de totstandkoming van een door SNS Reaal gewenste private oplossing. De minister heeft om hem moverende redenen anders besloten", meldt de stichting vrijdag in een verklaring.

In een toelichting aan Novum Nieuws laat de stichting weten zich nog te beraden op een mogelijk beroep tegen de onteigening. De stichting zegt tien dagen te hebben om dat bij de Ondernemingskamer te melden. Eerder vrijdag kondigde de Vereniging van Effectenbezitters aan een stap naar de Ondernemingskamer te overwegen.

De stichting gebruikt zijn geld om goede doelen te steunen. In 2011 gaf de stichting nog 16,5 miljoen euro aan goede doelen, in 2012 was dat gedaald naar veertien miljoen euro. Het geld gaat naar doelen die zich richten op 'kunst en cultuur' en 'jongeren en maatschappij'.

De Stichting Beheer SNS Reaal benadrukt dat 'op korte termijn' geen gevolgen zijn voor de instellingen die geld krijgen. "Alle aangegane verplichtingen zullen worden nagekomen." De stichting kan de verplichtingen nakomen omdat er nog 170 miljoen euro over is, die niet was geïnvesteerd in SNS Reaal. Over de langetermijngevolgen voor de goede doelen is nog niets te zeggen, meldt de stichting.