'Minder collegebezoek bij schrappen gratis ov'

Zes van de tien studenten zeggen minder naar colleges te gaan als ze niet meer gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals in het regeerakkoord staat. Dat concludeert Eenvandaag maandag uit een onderzoek onder zeventienhonderd studenten.

Van de ondervraagde studenten zegt negentien procent begrip op te kunnen brengen voor het schrappen van het gratis ov. Voor de introductie van een sociaal leenstelsel en de daarmee gepaard gaande afschaffing van de studiefinanciering heeft een derde begrip. Het actualiteitenprogramma ondervroeg ook scholieren. Van hen geeft 58 procent aan dat de verwachte reiskosten een grote rol gaan spelen bij de studiekeuze.

Het programma kreeg honderden reacties binnen van boze studenten. Die geven aan dat ze straks tientallen tot honderden euro's per maand extra kwijt zijn. De ov-studentenkaart wordt vervangen door een kortingskaart. Maar zelfs als die korting vijftig procent is zijn sommige studenten straks honderd euro per week extra kwijt.

Het Interstedelijk Studenten Overleg noemde het regeerakkoord vorige week al een 'kaalslag voor studenten'. Voorzitter Thijs van Reekum stelde dat de kostenstijging voor de student ongeveer vijfduizend euro per jaar is.