BREIN gedaagd door Piratenpartij

De Piratenpartij Nederland heeft Stichting BREIN gedagvaard in een zogenaamd executiegeschil. Ze is van mening dat BREIN het ex parte vonnis op oneigenlijke wijze heeft verkregen en daarom zou de executie van het vonnis onmiddellijk opgeschort moeten worden. Ook zou BREIN het vonnis misbruiken om extra eisen te stellen die geen draagkracht kennen.

Ze vindt dat de rechtbank buitenproportioneel heeft gehandeld door de Piratenpartij niet te horen, ondanks uitdrukkelijk verzoek hiertoe. Ook het feit dat de maximale boete die ze zouden moeten betalen vier keer zo hoog ligt als voor de bedrijven XS4ALL en Ziggo stuit op weerzin bij de Piratenpartij. Zoals de partij op haar blog schrijft: "Het effect van het besluit van de rechtbank is een keuze tussen de politieke boodschap uitdragen en een faillissement."

De Piratenpartij verzet zich verder tegen de aanvullende eisen die BREIN stelt op grond van het eerder verkregen vonnis. Ze zal de rechter verzoeken deze te vernietigen. Op het moment dat er een definitieve datum en tijd bekend is van de hoorzitting zal deze bekendgemaakt worden op de website. De Piratenpartij is vol vertrouwen dat ze in haar recht staat.