Ledental politieke partijen naar recordhoogte

Het ledental van de Nederlandse politieke partijen is vorig jaar naar het hoogste niveau sinds het midden van de jaren negentig gestegen. Het aantal leden steeg met 3,9 procent, meldt het Documentatiecentrum Nederlandse politieke Partijen donderdag.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer die vorig jaar plaatsvonden hebben vermoedelijk invloed gehad op de groei, aldus het centrum. Ook rond eerdere verkiezingen steeg het ledenaantal, waarna weer een daling volgde.

GroenLinks mocht de meeste nieuwe leden verwelkomen. Deze partij had eind vorig jaar zesduizend meer dan een jaar daarvoor, een toename van 28,9 procent. Op de tweede plaats staat D66 met drieduizend nieuwe leden, een stijging van 16,7 procent. Daarna volgt de PvdD, die het ledental met 1300, 12,6 procent, zag stijgen.

De VVD boekte voor het eerst sinds 1982 aanzienlijke winst. Het ledental van de liberale partij groeide met zeven procent en kwam uit op bijna 38 duizend. Ook de PvdA en de SGP gingen vooruit met 1,9 procent.

Het CDA en de ChristenUnie waren de verliezers, elk met tweeënhalf procent. Vanaf juli leverden zo'n duizend CDA'ers hun lidmaatschap in, waarvan zeshonderd aangaven dat vanwege het gedoogkabinet te doen. In de weken na het partijcongres van 2 oktober meldden zich daarentegen 1100 nieuwe leden aan.

Bij de ChristenUnie zegde een deel van de leden op vanwege het minder herkenbare profiel van de partij als gevolg van de deelname aan het vierde kabinet-Balkenende. De SP boekte eveneens verlies, al was het aantal leden dat opzegde met 199 veel minder groot dan het jaar ervoor, toen bijna vierduizend leden de partij de rug toekeerden.

Het totale ledental van politieke partijen had volgens het centrum nog hoger kunnen uitkomen als de PVV leden zou toelaten. "Gezien haar electorale aandeel had de partij van Wilders waarschijnlijk duizenden leden kunnen inschrijven."