Vroeggeboren kinderen houden slechte motoriek

Kinderen die na minder dan 32 weken zwangerschap worden geboren, houden tot ver in hun adolescentie een slechte motoriek. Datzelfde geldt voor kinderen die ter wereld kwamen met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram. De slechte motoriek zorgt voor problemen bij alledaagse vaardigheden als lopen, fietsen, typen, schrijven en sporten.

Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De onderzoekers vergeleken de motorische vaardigheden van 9653 te vroeg geboren kinderen van verschillende leeftijden met die van hun leeftijdgenootjes die op tijd of met een beter gewicht ter wereld kwamen.

Volgens de wetenschappers is de achterstand die de prematuurtjes vertonen, groot. Tot in hun jonge volwassenheid blijven onder meer hun balans en hun handvaardigheid achter. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het functioneren op school. De bevindingen sluiten aan bij ander onderzoek, waaruit ook is gebleken dat heel vroeg geboren kinderen of extreem kleine kindjes zich minder voorspoedig ontwikkelen dan kinderen die na een voldragen zwangerschap worden geboren.

De onderzoekers publiceren hun resultaten deze week in het vooraanstaande Journal of the American Medical Association.