Icesave-deal met IJsland op de tocht

Het parlement van IJsland dreigt de overeenkomst te verwerpen die Nederland en IJsland hebben gesloten om slachtoffers van de failliete internetbank Icesave te compenseren. In het IJslandse parlement is een krappe meerderheid tegen de afspraken, waardoor voor Nederland een strop dreigt van 1,3 miljard euro. Daarmee kunnen de 63 parlementariërs van IJsland minister Bos van Financiën in problemen brengen.

De deal die Nederland met de IJslandse regering sloot, bestond eruit dat IJsland het verloren gegane spaargeld terugbetaalt. Maar omdat de IJslandse economie in zeer zwaar weer zit, heeft Nederland dat geld, 1,3 miljard euro, voorgeschoten. Nederlandse Icesave-slachtoffers hebben tot 100.000 euro van hun bij Icesave of Landsbanki gestalde spaargeld van De Nederlandsche Bank teruggekregen.

Afgesproken is dat IJsland de 1,3 miljard over vijftien jaar met rente terugbetaalt. Exact dezelfde deal is gesloten met Groot-Brittannië dat 2,7 miljard euro voorschoot. Het nationaal inkomen van IJsland is 8,4 miljard euro.

Althingi - het parlement van IJsland - dreigt beide deals nu weg te stemmen. Voor gedupeerde rekeninghouders heeft dit geen effect. Voor beide regeringen wel. Zeker is dat bij het wegstemmen van de overeenkomst minister Bos van voren af aan kan beginnen met zijn onderhandelingen. Die hebben zich door wijzigingen in het IJslandse politieke landschap maandenlang voortgesleept. Parlementaire instemming was een voorwaarde.

De IJslandse regeringspartij Links-Groen heeft bij de stemming de sleutel in handen. De oppositie - met 29 zetels iets minder dan de helft van het parlement - is hardgrondig tegen de overeenkomst. Ze vinden dat de hele bankensector in IJsland is omgevallen doordat Groot-Brittannië en Nederland Icesave en moeder Landsbanki besmet hebben verklaard.

Drie leden van Links-Groen zijn ook tegen. De IJslandse premier Sigurdardottir en de minister van Financiën Sigfusson, ook van Links-Groen, oefenen zware druk uit op het drietal om voor te stemmen. Zo niet, zo stellen ze, dan komt IJsland internationaal in dezelfde 'orde van respect' als Noord-Korea en Cuba. Toetreding tot de Europese Unie en financiële steun kan IJsland dan vergeten.

"Ik ben voortdurend aan het twijfelen", zegt Lilja Mosesdottir, een van de drie dissidenten van Links-Groen. "Ik ben van huis uit econome en geen politica. We kunnen deze overeenkomst wel willen, maar IJsland kan dit absoluut niet aan. Ik heb mijn kiezers beloofd vanuit mijn economische professie zaken te beoordelen. Ik vind dat opnieuw onderhandeld moet worden."

Het Nederlandse ministerie van Financiën geeft geen commentaar. Het wil niet op de stemming in het IJslandse parlement vooruitlopen.