Rasamsterdammertje officieel ook Turk

Afgelopen maandag berichtten wij nog dat Nederlandse ambtenaren actief meewerkten om de nieuwe nationaliteitswet van Marokko met terugwerkende kracht hier in Nederland uit te voeren. Deze wet houdt in dat een kind geboren uit een Marokkaanse vader of moeder automatisch ook de Marokkaanse nationaliteit krijgt. 

Als vervolg hierop is een ambtenaar in Amsterdam is wel heel ijverig geweest door een Nederlands jochie uit Amsterdam ook officieel als Turk aan te melden bij het Turks consulaat, hoewel zijn beide ouders uitdrukkelijk te kennen gaven dit niet te willen. Suzan en Vincent van Saase kregen na de geboorte van hun zoon Friso te horen dat hij ook de Turkse nationaliteit had gekregen. Vincent: "Tijdens contact met de gemeente hierover waarbij wij aangaven absoluut geen Turkse nationaliteit voor onze zoon te willen, werd ons medegedeeld dat wij hierin geen keuze hebben."

Het is de 'schuld' van Suzan dat haar zoon ook de Turkse nationaliteit kreeg. Zij heeft namelijk een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Nu Friso ook Turks is, kan hij op zijn achttiende opgeroepen worden om te dienen in het Turkse leger, iets wat zijn ouders koste wat kost willen voorkomen. 

Paul de Kroon, VVD-kamerlid, die maandag al geschokt reageerde op het nieuws over de Marokkaanse nationaliteitswet, krijgt nu bijval van het Amsterdamse gemeenteraadslid Robert Flos. De Kroon: "Als dit waar is, is dit nog schokkender. Dit betekent dat gegevens van Nederlandse staatsburgers aan buitenlandse mogendheden worden verstrekt. Dat moet acuut stoppen." Vandaag nog zal burgemeester Cohen om uitleg gevraagd worden. Flos: "We willen weten waarom de gemeente zelf aangifte doet bij het consulaat. Zonder dat burgers daar in gekend worden. Dat is onbehoorlijk."

Morgenavond zal er een spoeddebat in de Tweede Kamer plaatsvinden over de handelswijze van gemeenteambtenaren. In Amsterdam was er gisteren niemand van de Dienst Persoonsgegevens bereikbaar voor commentaar.

Praat ook mee over de nationaliteitswet op het forum!