Doemdenkers: word boer

Jim Rogers, de bekende excentrieke Amerikaanse investeerder, is de komende 20 jaar uitermate positief over het beroep boer. Ondanks de wereldwijde financiële crisis ziet Rogers een enorme toekomst weggelegd voor de agrariërs: "Boeren rijden in de toekomst in Lamborghini's, de beurshandelaren van Wall Street in taxi's."

Volgens Rogers, ook bijgenaamd de Grondstoffenkoning, helpt de crisis de grondstoffensector alleen maar: "Niemand krijgt nog krediet om een zinkmijn te openen of om kunstmest te kopen. Bijna alle boeren zijn oude mannen. De voedselvoorraden zijn het laagst in 25 jaar en de oliereserves nemen rap tempo af." Iedereen die aan het leren is voor advocaat of een dergelijk beroep zou volgens Rogers onmiddellijk moeten switchen naar een opleiding in de agrarische of mijnbouwsector: "De macht verschuift in de toekomst naar mensen die daadwerkelijk iets produceren."

Ook Marc Faber, bijgenaamd Dr. Doom en Zwitsers economisch historicus en investeerder, zegt dat men het beste boer kan worden en de stad kan ontvluchten: "Koop een boerderij en laat je vriendin het werk doen. Als de wereldeconomie niet verbetert, leidt dit meestal tot oorlog, net zoals de Grote Depressie dat deed." Faber denkt dat de wereldeconomie de afgelopen tijd al 10 procent gekrompen is, zonder de overheidssector mee te rekenen. Hij gaat ervan uit dat de wereldeconomie nog eens 10 tot 20 procent gaat krimpen.

Gouden toekomst?