Wilders' speech openbaar

De speech die Wilders gisteren in het Britse parlement wilde houden is zojuist vrijgegeven voor de pers. In zijn toespraak wilde hij het Britse parlement bedanken voor het vertrouwen in hem en dat hij een toespraak mocht houden. Daarnaast eert hij het gebouw van het parlement als belangrijke plaats in de wereldgeschiedenis. "Op deze plek waarschuwde Winston Churchill voor het op de loer liggende gevaar in Duitsland en riep Ronald Reagan de wereld op om het communisme te verwerpen en te strijden voor de vrijheid". 

Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke idiologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou."

"Islam betekent onderwerping, er kan dus geen onduidelijkheid bestaan over het doel. Dat is zeker. De vraag is echter of het Britse volk, met hun glorieuze geschiedenis, verlangt naar die onderwerping.  Wij zien de islam met grote snelheid het westen overnemen. Het aantal moslims in het Verenigd Koninkrijk is zeer snel gegroeid de afgelopen tien jaar. Met dank aan de Britse politici ligt er een enorme druk op de samenleving, dit komt doordat zij Winston Churchill zijn vergeten. De Britten kiezen de weg van de minste weerstand. Ze geven terrein op." 

Ook ging Wilders er vanuit dat het Britse parlement het recht op vrije meningsuiting belangrijker vond dan de angst voor de islam. "Ik had er vertrouwen in dat ik werd doorgelaten bij de grens. Mede omdat er wel meer mensen die in opspraak zijn geraakt door hun uitspraken hier in het Parlement mochten spreken."

Ook is er volgens Wilders nog veel werk te doen. "Groot Brittannië lijkt een land dat wordt geregeerd door angst. Het is een land waar ambtenaren kerstfeesten afgelasten om moslims tevreden te stellen. Een land waar een middelbare school een voorstelling van het kerstverhaal stopten omdat het botste met een islamitisch festival. Een land waar de woorden kerstmis en Pasen van de kalender zijn gehaald om zo de moslims niet te beledigen. Een land waar een docent twee leerlingen straft omdat ze niet voor Allah wilde bidden als deel van een godsdienstles. Een land waar raadsleden worden opgeroepen niet te eten tijdens daglicht of te vergaderen tijdens de Ramadan. Een land waarvan de hoofdstad verandert in 'Londistan'."

Wilders beschouwt zichzelf niet als vrij man. "Vier en een half jaar geleden verloor ik mijn vrijheid. Ik heb momenteel vierentwintig uur per dag beveiliging om mij heen. Maar voor de islam is dat niet genoeg. Ze startte een gerechtelijke procedure tegen mij. Drie weken geleden besloot het hoge gerechtshof dat ik vervolgd moet worden voor het maken van de film Fitna. Mijn naam staat dan wel op de aftiteling van de film maar ik ben niet verantwoordelijk. De film is voor mij gemaakt. Hij is eigenlijk gemaakt door moslimextremisten, de koran en de islam zelf. Fitna wordt beschouwd als het oproepen tot geweld. Wat is de koran dan? met de oproepen tot geweld met betrekking tot joden en vrouwen?. Winston Churchill vergeleek de koran met Adolf Hitler's Mein Kampf. Wel, ik deed precies hetzelfde en daar word ik nu voor vervolgd. Ik vraag me af of het Verenigd Koninkrijk Churchill zou aanklagen."

"Europa verandert momenteel in sneltreinvaart in Eurabia. Dat is kennelijk de prijs die we moeten betalen voor grootschalige immigratie en de multiculturele samenleving. Dames en heren, ons meest dierbare vorm van vrijheid ligt onder vuur. Vrijheid van meningsuiting is in Europa niet meer vanzelfsprekend. Wat we ooit beschouwden als een bouwsteen van onze samenleving is nu weer iets waar we voor moeten vechten. Dat staat er op het spel. Of ik nou de cel in moet of niet is niet belangrijk. De vraag is: wordt de vrijheid van meningsuiting ook achter de tralies gezet?"  

"Voor de generatie van mijn ouders staat het woord 'London' synoniem voor hoop en vrijheid. Wanneer mijn land bezet werd door nationaal socialisten bracht de BCC dagelijks hoop in de donkere tijden van de bezetting door de tirannie van de Nazi's. Miljoenen landgenoten van mij luisterden naar de uitzendingen. 'This is London' stond als een symbool voor betere tijden die gingen komen. Wat zenden we over veertig jaar uit? Zal dat nog steeds 'This is London' zijn of zal het 'This is Londistan' zijn? Zal het ons hoop brengen of brengt het ons de waarden van Mekka en Medina? Wat doen de Britten, onderwerpen ze zich of houden ze stand. Worden ze slaven of blijven ze vrij."

"De keus is aan ons dames en heren. We zullen ons nooit verontschuldigen voor onze vrijheid. We geven nooit op en  zullen ons nooit overgeven. Vrijheid moet zegevieren en standhouden. Thank you very much," Aldus Geert Wilders.