'Ongezond leven kost 7,8 miljard euro'

De maatschappelijke kosten ten gevolge van overgewicht, alcohol en roken bedragen dit jaar 7,8 miljard euro. Als de huidige trends doorgaan, stijgen de kosten voor overgewicht de komende jaren met 23 procent. Dat stelt de Nationale DenkTank vandaag na eigen onderzoek. Driekwart van de jongeren vindt dat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog moet. De Tweede Kamer ziet juist niets in het ophogen van de leeftijdsgrens.

De Nationale DenkTank bestaat uit pas afgestudeerde academici en promovendi die concrete oplossingen proberen te vinden voor een maatschappelijk probleem. Dit jaar vraagt de denktank zich af hoe jongeren ertoe kunnen worden bewogen gezonder te gaan leven. Overgewicht, alcohol en roken zijn de drie belangrijkste gezondheidsproblemen in Nederland.

Uit een enquête die de denktank onder 5.000 jongeren heeft gehouden, blijkt verder dat ruim 80% van de jongeren vindt dat zij gezond leven, terwijl in werkelijkheid bijna 50% zich ongezond gedraagt. Eén op de vijf jongeren vindt dat er bij zes glazen alcohol geen sprake is van te veel drinken. Eén op de tien jongeren heeft last van overgewicht, terwijl van deze groep bijna 70% vindt dat hij of zij gezond leeft.

De DenkTank, die bij het onderzoek wordt ondersteund door adviesbureau McKinsey, denkt dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen bij een gezondere levensstijl van jongeren onder de vijftien jaar. Op latere leeftijd is de invloed van vrienden groter.

Alle onderzoeksresultaten van de denktank worden morgen gepresenteerd tijdens een congres dat wordt gehouden bij de Wageningen universiteit.