'Kabinet maakt samenleving slechter'

De tevredenheid van burgers over veiligheid en integratie is het afgelopen jaar toegenomen. Niettemin groeit de onvrede over overheid en politiek. Maar liefst 45 procent van de burgers is van mening dat het kabinetsbeleid de gesteldheid van de samenleving verslechtert, tegenover 28 procent in augustus 2007.

Dit blijkt uit de Maatschappelijke Barometer, die onderzoeksbureau Motivaction sinds 2005 bijhoudt in samenwerking met het tv-programma Netwerk. Bij de laatste peiling, in augustus 2008, werden 1.232 mensen ondervraagd.

De tevredenheid over veiligheid steeg van 50 in augustus 2007 naar 54 nu, op een schaal van 1 tot 100. 'Er is al enige tijd geen terroristische aanslag geweest. Daarnaast hebben de laatste kabinetten veel werk gemaakt van veiligheid', zegt onderzoeker Martijn Lampert.

Integratie
De tevredenheid over integratie steeg van 39 naar 42 nu. Wie het maatschappelijke debat volgt, zou juist een afname verwachten.

De Telegraaf plaatste gisteren een bericht op de site over Geert Wilders, die voorstelde het leger naar de Goudse wijk Oosterwei te sturen. Rond het middaguur waren al bijna duizend, merendeels instemmende, reacties binnengekomen.

'Er is een groep die voortdurend klaagt op internet', zegt Lampert. 'De houding van de bevolking als geheel ten opzichte van het integratievraagstuk ontspant echter enigszins. Dat bleek ook uit eerdere onderzoeken van onszelf, het Sociaal en Cultureel Planbureau en TNS NIPO.'

Volgens Lampert wordt het wangedrag van allochtone probleemjongens steeds meer gezien als onderdeel van het bredere thema van de verruwing van omgangsvormen.


'Kabinet maakt samenleving slechter' (foto: DAG)