Juristen: versoepel levenslange straf

Een team van veertig vertegenwoordigers uit diverse beroepsgroepen heeft zich verenigd in een forum, genaamd Humane Tenuitvoerlegging Van De Levenslange Gevangenisstraf. Dit forum pleit voor een versoepeling van levenslange gevangenisstraffen. De groep, bestaande uit juristen, wetenschappers en psychologen, stelt voor om levenslang gestraften na een bepaalde tijd te beoordelen. Zodoende zouden de veroordeelden voor strafvermindering of vervroegde vrijlating in aanmerking kunnen komen.

De initiatiefneemster van het forum, juriste Wiene van Hattum stelt het levenslang opsluiten van veroordeelden gelijk aan de doodstraf. Omdat er geen kans is op vervroegde vrijlating, hebben de gevangenen een uitzichtloos bestaan. Van Hattum is van mening dat er na bijvoorbeeld vijftien jaar moet worden gekeken of iemand in aanmerking komt voor strafvermindering en daardoor dus kans heeft om ooit nog vrij te komen.

Volgens de juriste moeten er wel garanties zijn dat de veroordeelde niet weer in de fout gaat. Voor sommige gevangenen is er geen alternatief, maar iemand die tot inkeer is gekomen moet uitzicht hebben op een leven buiten de gevangenis volgens het forum. Van Hattum neemt Mohammed B. als voorbeeld. "Hij is nog jong. Dat hij net als Duijvendak nog tot andere inzichten komt, is toch niet onmogelijk? Ik vind dat je mensen niet mag afschrijven."