Nederland doet het goed met mensenrechten

Nederland doet het goed met de mensenrechten. Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn vorig jaar slechts 365 zaken uit Nederland in behandeling genomen, minder dan 1 procent van alle 41.700 zaken.

Het aantal in behandeling genomen zaken is zo'n dertig lager dan het voorgaande jaar. Van de Nederlandse zaken was ook nog eens 95 procent niet-ontvankelijk, zo blijkt uit een overzicht van het Hof in Straatsburg.

''De Nederlandse overheid handelt werkelijk conform de minimumeisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, of ver daarboven'', oordeelt de Nederlandse rechter bij het Hof, Egbert Myjer, vandaag.

Volgens Myjer (60) zijn advocaten en andere juristen in Nederland zich erg bewust van de mensenrechten. ,,Wij zijn eraan gewend. De rechten zijn ingeburgerd'', zegt Myjer. ''Een heel verschil met landen waar mensen worden gemarteld of waar iedere kritiek leidt tot sluiting van een krant.''

Ter vergelijking: uit Rusland zijn zo'n 9500 klachten in behandeling genomen, ongeveer een kwart van alle zaken. Rusland wordt samen met Turkije het vaakst veroordeeld voor allerlei schendingen.

Nederland heeft naar verhouding nog wel veel zaken over vreemdelingenrecht. De helft van de klachten komt van asielzoekers die bijvoorbeeld menen dat hun aanvraag onterecht is afgewezen. Sinds het generaal pardon neemt het aantal vreemdelingenzaken echter ook af.