Kopstukken in Kamerdebat over Fitna

In de Tweede Kamer is vanmiddag om 4 uur het debat over de film Fitna van Geert Wilders begonnen. Officieel gaat het debat over de reactie van het kabinet op de film, maar algemeen wordt verwacht dat de fracties het debat zullen gebruiken om Wilders aan te vallen.

De fracties nemen het debat uiterst serieus, want iedere partij zet zijn fractievoorzitter in. Het kabinet wordt vertegenwoordigd door premier Balkenende en de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin.

Het debat werd geopend door CDA-fractievoorzitter Van Geel. Hij uitte zeer stevige kritiek op Wilders, die volgens hem een valse vileine film heeft gemaakt die slechts tot doel heeft een groep gelovigen in een zwart daglicht te stellen zonder met oplossingen te komen. Wilders reageerde daar fel op en noemde Van Geel en het CDA een laffe partij die niets doen tegen ''de islamisering'' van Nederland.

Van Geel stelde dat Wilders steevast weigerde te luisteren naar waarschuwingen over risico's van de film voor bedrijven en personen. ''Maar nu hij door schadeclaims in zijn eigen portemonnee dreigt te worden geraakt, is hij er als de kippen bij om excuses aan te bieden en de film te verzachten'', sneerde Van Geel. Het CDA vindt dat de regering prima heeft gehandeld in de aanloop naar de film. Want het was zonder meer duidelijk dat de film voor veel ophef zou gaan zorgen, zo stelde hij. Van Geel wees daarbij op een ontmoeting van twee maanden terug die hij had met de Turkse premier Erdogan. Die begon eerst een half uur zijn bezorgdheid over Wilders' plannen te verwoorden, terwijl dat punt helemaal niet op de agenda stond.

Toen de PvdA het woord voerde, leek het debat vooral te gaan over de integratieproblemen. VVD-fractievoorzitter Mark Rutte wilde onder meer weten wat PvdA-leider Wouter Bos vorige maand bedoelde dat er juist meer gepolariseerd moet worden in het integratiedebat.

De PvdA vindt dat Wilders het geloof van moslims in Nederland criminaliseert en de andere 15 miljoen landgenoten de stuipen op het lijf heeft gejaagd met zijn film, aldus waarnemend fractievoorzitter Mariëtte Hamer

Update: 17.12
VVD-leider Mark Rutte haalde ook hard uit naar Wilders. Volgens hem is de PVV-leider niet meer dan een politieke pyromaan die het vuur aansteekt en dan hard wegholt. Volgens Rutte hoeven we van Wilders geen oplossingen te verwachten, want die schopt alleen relletjes en voert een kruistocht tegen een heel geloof.

Rutte was ook uiterst kritisch over het kabinet die in zijn ogen niets doet om de onrust over immigratie te stoppen, maar dit juist aanwakkert. Als voorbeelden haalde hij het pardon aan voor illegalen en minister Vogelaar die stelde dat Nederland op den duur een joods/christelijk/islamitische cultuur krijgt alsmede de weigering om een burkaverbod in te stellen. Verder vond hij dat de regering de vrijheid van meningsuiting een slechte dienst bewees door Wilders bij voorbaat op te roepen zijn film niet te vertonen of misschien zelfs te willen verbieden.

Update: 17.47
GroenLinks-leider Femke Halsema ging vol in de aanval op Wilders. Ze noemde alle ''fascistische'' punten die Wilders wil en die van moslims volgens Halsema tweederangsburgers maakt. Zoals het sluiten van moskeeën, het verbieden van islamitisch onderwijs, de grenzen sluiten voor moslimimmigranten en het verbieden van de Koran.

Ze riep Wilders op om een handreiking te doen naar de moslimgemeenschap. ''Je moet de moslims niet uitsluiten. Doe een handreiking naar hen''. Wilders antwoord luidde: "Vergeet het maar''. Bovendien wilde hij zeker niet met GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi debatten gaan voeren met moslims, omdat Dibi twee maanden terug deelnam aan een demonstratie van de Internationale Socialisten waarin Wilders als extremist werd weggezet. ''Dibi is de man van de verkeerde teksten'', aldus Wilders. Dibi reageerde daarop door te stellen dat hij slechts opkwam voor de vrijheid van meningsuiting (de demonstranten waren namelijk eerder gearresteerd).

Opvallend is dat Halsema tot nu toe de enige woordvoerder was die zich in het geheel niet tot het kabinet richtte, waar het debat officieel voor bedoeld is, maar alleen tot Wilders.

Update: 18.27
Op het moment dat Geert Wilders het woord voerde, werd hij meteen fel aangevallen door de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Wilders begon te zeggen dat hij tienduizenden steunbetuigingen uit binnen- en buitenland heeft gekregen naar aanleiding van zijn film. Hij herhaalde de bekende PVV-punten van geen migratie meer uit moslimlanden, geen nieuwe moskeeën en islamitische scholen en het uitzetten van Marokkaanse 'straatterroristen'.

Al gelijk na het uitspreken van zijn eerste alinea vielen onder meer D66-leider Pechtold en SP-leider Marijnissen hem fel aan. In een tien minuten durende onderbreking van zijn betoog werd Wilders het vuur aan de schenen gelegd over onder meer het afschaffen van artikel 1 uit de Grondwet.

Wilders vindt dat hij met zijn film binnen de grenzen van de wet is gebleven. Balkenende is volgens hem verantwoordelijk voor de ophef door op voorhand al van een crisis te spreken. Met het buitenland zegt Wilders niets te maken te hebben evenmin als met ''de politiek correcte elite'' die hem de les wil lezen.

Het debat was rechtstreeks te volgen via Nederland 1, maar doordat het uitloopt is dat niet meer mogelijk. Wel is het nog live te bekijken via internet op: Nos.nl/politiek24/

De verwachting is dat het debat nog wel een tijdje zal duren.