'Wilders verdraait teksten uit Koran'

PVV-leider Geert Wilders is nogal creatief omgesprongen met het citeren van de koran in zijn film Fitna. Opzettelijk laat hij passages weg die de aangehaalde citaten in een ander licht zetten. Dat beweert Fred Leemhuis, hoogleraar in Groningen en vertaler van het heilige boek van de moslims.

Leemhuis geeft daarbij twee voorbeelden. Het eerste is soerat 8, vers 60. In de vertaling van Leemhuis, die in 1989 verscheen, luidt de eerste zin van dat vers: ‘En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen, maar die God kent.’ Niet alleen vervangt Wilders de woorden ‘vrees aanjagen’ door het woord 'terroriseren', dat in de tijd dat de Koran werd geschreven totaal onbekend was. Ook laat de PVV-leider weg wat daarop volgt: ‘En wat jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het zal jullie worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden aangedaan. En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op God.’

Op soortgelijke wijze zou Wilders soera 47, vers 4 hebben verdraaid. Wilders citeert slechts het eerste deel van de eerste zin: ‘En wanneer jullie hen die ongelovig zijn (in de strijd) ontmoeten, slaat hen dan dood, maar wanneer jullie dan de overhand over hen hebben gekregen boeit hen dan stevig vast.’ Wilders laat weg wat dan volgt: ‘hetzij om hen later als gunst vrij te laten hetzij om hen los te kopen, wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd.’ De PVV-leider verdraait een vers dat oorspronkelijk de gelovigen juist oproept tot matiging, in plaats van een oproep tot genadeloos handelen. 
-----
Met dank aan IHVK voor de submit.

Submitter:  Bron: Volkskrant