Vogelaar komt met ander inburgeringsbeleid

PvdA-minister Ella Vogelaar (Integratie) gaat het inburgeringsbeleid drastisch veranderen. Volgens Vogelaar heeft haar voorganger Rita Verdonk (VVD) gefaald omdat meer dan de helft van de deelnemers aan inburgeringscursussen na voltooiing nog steeds nauwelijks Nederlands spreekt. De PvdA-bewindsvrouw heeft nu een eigen 'Deltaplan Inburgering' opgesteld.

In het Deltaplan staat dat de kwaliteit van de cursussen drastisch moeten worden verbeterd. Ook moeten nieuwkomers na de taalcursus een stageplek krijgen of vrijwilligerswerk gaan doen om zo hun pas verworven taalkennis direct in de praktijk brengen. Ook hoeft de nieuwe Nederlander zijn inburgering niet langer zelf te betalen. Wel blijft het door Verdonk ingevoerde verplichte karakter van de inburgeringscursus gehandhaafd.

Verder zal Vogelaar de toon van het integratiebeleid ''een stuk vriendelijker maken''. Een uitgebreide voorlichtingscampagne moet Nederlanders wijzen op de positieve aspecten van inburgering.

De VVD hekelt de plannen van Vogelaar. ''De erfenis van Verdonk wordt hier in één klap verkwanseld. We gaan terug naar de tijd van oud-PvdA-premier Den Uyl waarin alles mag en niks moet'', aldus het liberale Kamerlid Halbe Zijlstra.

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.