Criminele vluchteling mag blijven

Staatssecretaris Albayrak van Justitie heeft de vorig jaar door oud-minister Verdonk aangekondigde maatregelen om criminele vluchtelingen strenger te straffen voorlopig stop gezet. Albayrak heeft er geen vertrouwen in dat hogere straffen voor deze groep effect hebben.

Er komt eerst een onderzoek naar dat eind 2008 klaar moet zijn. Wanneer daaruit uit blijkt dat zulke maatregelen vreemdelingen wel weerhoudt van misdrijven plegen haalt Albayrak het wetsvoorstel van Verdonk weer uit de ijskast. Dat liet de staatssecretaris de Tweede Kamer weten. Albayrak wijst er op dat het aanscherpen van het vreemdelingenbeleid daadwerkelijk moet bijdragen aan het voorkomen van misdrijven.

Verdonk wilde onder meer dat vreemdelingen die langer dan drie jaar in ons land zijn hun verblijfsvergunning ontnemen als ze waren veroordeeld voor een klein misdrijf. Nu kan iemand pas worden weggestuurd als hij tegen een gevangenisstraf aanloopt van een half jaar of langer. Ook wilde Verdonk het principe van 'three strikes, you're out' invoeren. Dat houdt in dat iemand die driemaal is veroordeeld voor welke misdaad dan ook zijn verblijfsvergunning kwijtraakt. Ook voorwaardelijke straffen hadden daarbij moeten meetellen.