Fractie SP in stadsdeel A'dam op non-actief

De fractie van de Socialistische Partij in het stadsdeel Zuideramstel in Amsterdam is op non-actief gesteld. Afdelingsvoorzitter Laurens Ivens bevestigde vrijdag een artikel met deze strekking in de Volkskrant.

De problemen begonnen voor de Amsterdamse SP toen fractievoorzitter Gerrit Herders en lijsttrekker Anja Veenstra in Zuideramstel beschuldigd werden van het illegaal onderverhuren van woningen, buitensporig veel huur vroegen aan huurders en hun politieke functie gebruiken voor persoonlijke belangen.

De SP in Amsterdam besloot hiernaar onderzoek te doen. Volgens Ivens is niet gebleken dat het tweetal illegaal onderverhuurde of veel huur rekende aan huurders. Wel zou het tweetal ''hun privébelangen hebben willen verbeteren door gebruik te maken van hun politieke functie'', aldus Ivens. Hierop werden de twee geschorst en gevraagd hun zetels aan de SP terug te geven. Tot woensdag krijgen ze de tijd om op dit voorstel te reageren, aldus Ivens.

Met de twee andere fractieleden van Zuideramstel, Jan van Delden en Winifred Hagen, is volgens Ivens over de situatie gesproken. In eerste instantie zei dit tweetal achter de onderzoeksresultaten te staan, maar tot Ivens' verbazing lazen de twee dinsdag bij de deelraadsvergadering een verklaring voor dat zij de conclusies te hard vonden. Ivens meent dat de twee raadsleden zich door deze verklaring hebben aangesloten bij Herders en Veenstra die als de Groep Herders aan de vergadering deelnamen. Hierop stelde de partij de twee nog resterende fractieleden ook op non-actief.