'Gedoogbeleid hasj en wiet zal stoppen'

Demissionair VVD-minister Hans Hoogervorst denkt dat het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs over tien jaar niet meer bestaat. Dat voorspelde onze minister van Volksgezondheid deze week op een congres over drugsbeleid in Mexico.

''Er ontstaat steeds meer draagvlak voor een strikter alcohol- en tabaksbeleid in ons land. Een tolerant softdrugsbeleid ligt daardoor steeds minder voor de hand. Ik verwacht dat het Nederlandse drugsbeleid steeds strenger zal worden en uiteindelijk niet meer wezenlijk zal afwijken van dat in de rest van Europa'', aldus Hoogervorst in Mexico.

Hij wees er op dat het beleid in Nederland ten aanzien van marihuana de laatste jaren al veel strenger is geworden. Zo is het aantal coffeeshops in acht jaar tijd met 40% gedaald. In 80% van de gemeenten zijn ze niet meer te vinden. Daarnaast wordt de wietteelt harder aangepakt. De straffen zijn flink verhoogd. Volgens Hoogervorst zal het beleid steeds restrictiever worden: ''Het beeld van Nederland als extreem tolerant ten opzichte van drugs strookt steeds minder met de werkelijkheid.''

Huisindustrie van wietplantages
De minister van Volksgezondheid zegt dat de aloude doelstelling van het Nederlandse beleid om softdrugs anders te behandelen dan harddrugs, ook niet geleid tot minder harddrugsgebruikers. Weliswaar is de consumptie van heroÔne fors gedaald, maar dat geldt voor de meeste andere Europese landen ook. In vergelijking met andere landen heeft Nederland juist een behoorlijk groot probleem met cocaÔne- en xtc-gebruik, zo betoogde Hoogervorst.

Een ander nadeel van het gedoogbeleid is volgens de minister dat het de productie van cannabis in ons land flink heeft bevorderd: ''Het heeft ertoe geleid dat er een levendige huisindustrie van wietplantages in de grote steden is ontstaan. De Nederlandse marihuana is inmiddels - net als onze tulpen - van zeer hoge kwaliteit. Maar dit landbouwproduct is iets waar we niet zo trots op zijn. Het is ook juridisch verwarrend. We staan toe dat coffeeshops kleine hoeveelheden cannabis verkopen, maar we vervolgen wel de mensen die het produceren en aan de coffeeshop leveren. Dat lijkt me zeer onlogisch.''

Tenslotte heeft het Nederlandse beleid geleid tot een toename van het drugstoerisme naar ons land, met bijbehorende overlast, en wekt het beleid veel wrevel bij de buurlanden, zo besloot Hoogervorst.'Wietteelt harder aangepakt'