Velen verwachten snel nieuwe verkiezingen

Icoon Enqu괥Bijna de helft van de burgers (45%) verwacht dat ze in 2007 opnieuw de gang naar het stemhokje moeten maken voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Focus op 2007' van onderzoeksbureau Trendbox.

Slechts één op de vijf ondervraagden durft nieuwe verkiezingen expliciet uit te sluiten. Ruim vier op de tien Nederlanders onderschrijven de stelling, dat er op basis van de recente Tweede Kamerverkiezingen geen meerderheidskabinet gevormd kan worden. Opvallend is verder dat precies de helft van de ondervraagden het een uitgemaakte zaak vindt dat de wegen van Rita Verdonk en de VVD zullen scheiden.

De burgers zijn wel optimistisch over de toekomst van de economie. Meer dan de helft van de bevolking (51%) verwacht dat de Nederlandse economie komend jaar verder aantrekt. Mannen (59%) zijn daarbij positiever dan vrouwen.

Ruim een kwart (26%) van de ondervraagden verwacht overigens wel dat er in 2007 veel gestaakt gaat worden. Dat is beduidend meer dan in 2005, toen bedroeg dat percentage slechts 16.