Bestraffing geŰist van Deense cartoonisten

AlgemeenDe rel rond de spotprenten van de profeet Mohammed in de Deense krant Jyllands-Posten blijft aanhouden. Gisteren hebben de ministers van Binnenlandse Zaken van de Arabische landen de Deense regering verzocht de cartoonisten van de omstreden tekeningen ''stevig te bestraffen''. De ministers, die in Tunis bijeen waren, veroordeelden ''de beledigingen van de islam en de profeet.'' De islamitische ministers drongen er op aan dat zulke cartoons nooit meer in de westerse wereld worden gepubliceerd.

In de Gazastrook gingen gisteren duizenden Palestijnen de straat op om tegen de spotprenten te protesteren. Zij staken een grote foto van de Deense premier Rasmussen in brand en verbrandden Deense en andere vlaggen. ''Deze barbaarse aanval op de islam is het resultaat van een campagne van opruiing tegen de islam die Bush op gang heeft gebracht'', stelde een leider van de Islamitische Jihad die de protesten leidde.

In meerdere Arabische landen boycotten mohammedanen Deense producten. Ook riepen moslimlanden hun ambassadeur terug of riepen zij de Deense ambassadeur op het matje. Verder werd en een fatwa afgekondigd tegen Deense militairen en kwam er een bommelding binnen bij het hoofdkantoor van Jyllands-Posten.

Excuus
De krant heeft maandag al zijn excuus aangeboden voor de spotprenten; althans voor het feit dat moslims door de prenten beledigd zijn. VVD-EuroparlementariŰr Jeanine Jennis-Plasschaert noemt dergelijke excuses volslagen misplaatst: ''Hieraan toegeven is het begin van het einde. Dat de vrijheid van pers en meningsuiting moet buigen voor de opvattingen van radicale moslims met een fundamentalistische uitleg van de Koran, is absoluut absurd. Nimmer zou een Europese krant zich hoeven te verontschuldigen ten overstaan van deze radicale moslims'' Volgens de VVD-politica ontberen veel moslims enig gevoel voor humor of een beetje zelfspot.

In het NRC Handelsblad zegt de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, Ayhan Tonca, dat de vrijheid van meningsuiting te ver is doorgeschoten. ''Godslastering wordt helaas toegestaan in West-Europa. Altijd met verwijzing naar de vrijheid van meningsuiting, maar respect voor andermans geloof stelt daar grenzen aan. Ik zou dat langs juridische weg willen toetsen'', aldus de voorzitter. Hij kondigde aan zeker naar de rechter te zullen stappen als een Nederlandse cartoonist het zelfde zou doen wat zijn twaalf Deense collega's deden.

Afbeelden
De Bond tegen het Vloeken zegt het respectvol te vinden om afbeeldingen van Mohammed achterwege te laten. Dit omdat het afbeelden van Mohammed binnen de islam niet is toegestaan.

Overigens blijkt Mohammed in het verleden veelvuldig te zijn afgebeeld in boeken en op schilderijen. De website Zombietime dook in het verleden en zette tal van dat soort voorbeelden on-line.


Afbeelding van de profeet in een boek uit 1719