Verhagen: 100 Kamerleden is genoeg

PolitiekDe Tweede Kamer zou in plaats van 150 zetels slechts plaats moeten bieden aan 100 parlementariërs. Dat vindt CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. In het nieuwste nummer van het blad Intermediair zegt de CDA'er dat de Kamer dan slagvaardiger te werk gaan.

De christen-democraat geeft in het artikel wel aan op persoonlijke titel te spreken. Hij vindt het huidige, grote aantal kleine partijen in de Kamer overigens geen bezwaar: ''Het probleem is niet zozeer het aantal partijen in de Kamer als wel de mogelijkheid dat met een gering aantal stemmen bijvoorbeeld al een spoeddebat kan worden aangevraagd. Daardoor wordt er aan de vorming van allerlei hypes bijgedragen, want partijen worden beloond met media-aandacht'', aldus Verhagen.

De ideeën van Verhagen zijn niet uniek; VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen bepleitte twee jaar geleden exact hetzelfde.