Meer vrouwen dan mannen werkloos

Icoon EconomieVoor het eerst in drie jaar zijn er meer vrouwen dan mannen werkloos. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het Centrum voor werk en inkomen. Er zijn nu 353.000 vrouwen werkloos, 3,3 procent meer dan in 2004. Bij de mannen daalde het aantal juist met 3,3 procent, naar 333.000.

Volgens FNV-voorzitter Jongerius tonen de cijfers opnieuw aan dat investeren in de kinderopvang "geen luxe maar noodzaak" is om meer vrouwen aan de slag te krijgen. Ook voor de arbeidsdeelname van ouderen en allochtonen zijn extra inspanningen nodig, vindt de FNV-voorzitter.

Vijftigplussers vinden volgens het CWI niet of nauwelijks werk. Het maakt daarbij weinig uit of ze hoog of laag zijn opgeleid. Ook allochtonen komen moeilijk aan een baan. Het CWI ziet verder meer vacatures en minder ontslagen in het bedrijfsleven. Vooral bij banken, verzekeraars, de dienstverlening en in de bouw stijgt de werkgelegenheid.