Hirsi Ali wil verbod radicale delen islam

VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft er vanochtend - tijdens een kamerdebat over religieus radicalisme - voor gepleit dat het kabinet de onderdelen van de zuivere islam die in strijd zijn met de Nederlandse rechtsorde, gaat verbieden. Volgens het Kamerlid is de islamdoctrine niet te verenigen met de democratie.

Hirsi Ali zei tijdens het debat te constateren dat veel politici liever over radicalisering in het algemeen praten dan over de zuivere islam in Nederland. De politica stelde dat de islam de enige religie ter wereld is die niet het recht erkent afvallig te worden. Ze ziet de zuivere islam als een vorm van religieus radicalisme. Zo roept de zuivere islam aanhangers op gewelddadige acties te ondernemen tegen ongelovigen, afvalligen en homoseksuelen, zo verklaarde de VVD'er.

Het debat draaide om een tweetal regeringsnota's over religieus radicalisme en het weerbaar maken van jongeren. Hirsi Ali vond het onterecht dat de nota's met geen woord reppen over de snelle toename van de moslimbevolking in Nederland. In plaats daarvan houdt de regering zelfs voorzieningen in stand die de toename van het aantal moslims bevorderen, zoals de kinderbijslag.

Het kabinet wil bekende allochtone Nederlanders inzetten om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van islamitisch radicalisme. Ook moeten op jongerenconferenties bekende Nederlanders de allochtone jeugd alternatieven aanreiken voor het extremisme.

Namens het CDA zei Kamerlid Wim van de Camp dat er onder moslims volgens hem weinig echte bereidheid is een dialoog aan te gaan: ''Marokkaanse doctorandussen willen wel, maar of de mensen in de wijken dat ook willen, betwijfel ik.''