Veel uitval allochtone studenten

Allochtone studenten haken in het hoger onderwijs massaal af, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Autochtonen halen drie keer zo vaak een diploma in dat onderwijstype als allochtonen.

Het afhaken van de allochtone studenten, die eerder probleemloos havo en atheneum doorliepen, zou mede te maken hebben met taalproblemen. Veel allochtonen kiezen voor een studie economie of rechten. ''Ze denken van economie rijk te worden en een rechtenstudie staat in de landen van herkomst hoog in aanzien. Maar in de loop van de studie wordt de taal toch een probleem'', zo zegt de voorzitter van de examencommissie heao van de Hogeschool van Amsterdam. Ook worden allochtone studenten te weinig gestimuleerd van huis uit. Zij die wel een stimulans krijgen, redden het vaak wel.

Verder speelt mee bij het afhaken van allochtone studenten dat men geld wil verdienen, omdat men bijvoorbeeld gaat trouwen. De studieadviseur aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden merkt verder op dat Marokkaanse en Turkse studenten lastig kunnen inschatten hoe moeilijk een studie is: ''Autochtone studenten hebben generaties lang ervaring met het Nederlandse onderwijssysteem en krijgen waarschuwingen mee van ouders, ooms en tantes die ervaring met studeren hebben. Bij de meeste allochtone studenten is dat niet het geval.''