Gymles blijkt gevaarlijkste onderdeel op school

ALTF4 had ons via de nieuws-submit te melden:

De gymles blijkt gevaarlijkste onderdeel te zijn op de basisschool. Bijna de helft van de ongelukken op scholen vinden plaats tijdens de gymnastiekles. De stichting Consument en Veiligheid deed hier onderzoek naar en het eindrapport, 'Veiligheid op de basisschool', zal aan minister van Onderwijs Van der Hoeven worden aangeboden.

Eén van de oorzaken van de vele gym-ongelukken zou deels te weten zijn aan het feit dat er docenten voor de groep staan die niet zijn opgeleid om gymles te geven. Ook blijkt dat de grootte van de groepen met leerlingen die gelijktijdig les krijgen vaak van invloed te zijn op de risico's. Het steeds groter maken van groepen en het steeds minder aanstellen van vakdocenten in het basisonderwijs wordt in het algemeen toegewezen aan de bezuinigingen die ook in het onderwijs moeten worden doorgevoerd.

In 4 procent van alle ongevallen op school leidt het letsel tot een bezoek aan het ziekenhuis. Ruim éénderde (37%) van de letsels bestaat uit botfracturen.