Jaarlijks 25 miljard omgezet door slavernij

Icoon Buitenlands nieuws Per jaar gaat er wereldwijd 25 miljard euro om in de slavernij, zo blijkt uit een rapport van de International Labour Organisation (ILO). Opvallend is het grote aandeel van de geindustrialiseerde wereld in dit bedrag; deze landen staan garant voor de helft van al het geld dat wordt omgezet in de slavernij. Het gedeelte dat in ontwikkelingslanden omgaat steekt daar schril bij af: slechts zo'n tien procent.

Een groot deel van de wereldwijde slavernij kan worden gezocht in de sfeer van prostitutie. Gedwongen prostitutie is dan ook zeer winstgevend voor uitbaters: een seksslaaf in Europa of de Verenigde Staten kan haar meester al snel een slordige 80.000 euro per jaar opleveren. Ter vergelijking: een modaal salaris in een Oost-Europees land bedraagt niet veel meer dan 3.000 euro. In ontwikkelingslanden leveren gedwongen prostituees gemiddeld een ruime 25.000 euro op, vele malen meer dan het daar heersende modale salarisniveau en ook veruit de meest lucratieve vorm van slavernij aldaar.

Veel van de slavinnen in de Westerse wereld komen uit Oost-Europa, AziŽ of Afrika. De meesten van hen zijn onder valse voorwaarden door Oost-Europese misdaadkartels of mensenhandelaren in hun huidige baan gelokt. Vaak gaat het om jonge vrouwen - een leeftijd onder de vijfentwintig geniet over het algemeen de voorkeur, en soms worden zelfs vrouwen boven de twintig niet meer geaccepteerd - die in armoede zijn opgegroeid of in hun geboorteland hun leven niet meer zeker zijn. Alhoewel justitie in de Westerse wereld hard probeert op te treden tegen de slavernij, weten veel exploitanten van slaven een veroordeling te ontglippen, vaak door juridische trucjes. Zo wordt bij de slaven dwang vaak op een subtiele en vrij onzichtbare manier toegepast. Ook wordt niet zelden het argument gebruikt dat de slaven vrijwillig voor hun meester werken.