'Het Nederlands moet beschermd worden'

De Christelijke partijen CDA en Christenunie willen bij de Tweede Kamer een voorstel indienen om de verloedering van de Nederlandse taal tegen te gaan. Volgens de partijen heeft het Nederlands flink te lijden onder invloed van sms- en straattaal en het oprukkend gebruik van Engels. De PvdA steunt het initiatief.

CDA-Kamerlid Jan de Vries is bang dat Engels de plaats van het Nederlands zal gaan verdringen. "In Rotterdam wordt zelfs op een aantal basisscholen tweetalig onderwijs aangeboden, in het Nederlands en het Engels. Veel van die jonge kinderen zijn het Nederlands nog niet eens voldoende machtig." Ook het feit dat veel universiteiten voornamelijk of alleen in het Engels lesgeven is hem een doorn in het oog.

Het Kamerlid wijst erop dat in veel andere landen het al gebruikelijk is dat de eigen taal beschermd wordt. Hij zou daarom graag zien dat in de Grondwet wordt opgenomen dat iedereen in Nederland de Nederlandse taal machtig moet zijn. PvdA-Kamerlid MariŽtte Hamer geeft aan dat haar partij het iniatief steunt, ondanks dat de arbeiderspartij in 1996 nog tegen een dergelijk voorstel was. "Ik moet nog wel weten hoe ze het precies formuleren. Ik ben bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van Engels in het onderwijs", geeft ze aan.