Toetreding Turkije goed voor EU en Turken

Uit een uitgelekte interne studie van de Europese Commissie blijkt dat de huidige landen van de Europese Unie (EU) ''licht'' economisch voordeel hebben van een Turkse toetreding tot de EU. Turkije zelf zal ''substantieel'' profiteren. De studie gaat ervan uit dat de toetredingsgesprekken nog lang zullen duren, zeker tot na 2013.

In Turkije zijn allerlei aanpassingen nodig, onder meer in landbouwbeleid. Turkije zou namelijk 25% van alle EU–landbouwgrond inbrengen. Tevens bestaat de kans op een grote instroom van Turkse werknemers: een mogelijkheid is om Turken nog een poos te weren van baantjes in Europa, net als bij de Oost–Europeanen momenteel het geval is.

De studie noemt een Turkse toetreding een uitdaging voor zowel de EU als Turkije. Een Turks lidmaatschap kan mogelijk ook rust brengen in onstabiele regio's zoals het Midden–Oosten, Kaukasus en Centraal–AziŰ. ''Turkije zou een belangrijk model zijn van een land met een moslimmeerderheid dat zulke fundamentele principes als democratie, mensenrechten en vrijheid aanhangt'', aldus het rapport.

Bij ongewijzigde omstandigheden zou Turkije in 2025 recht hebben op 16 tot 28 miljard euro per jaar. Dat komt neer op 0,1 tot 0,17% van de totale Europese economie. Deze cijfers zijn overigens puur theoretisch: tijdens de toetredingsgesprekken veranderen de Europese en Turkse situatie immers.

Komende woensdag overlegt de EU-commissie die belast is met een toetreding van Turkije. De verwachting is dat ze een positieve aanbeveling zal uitbrengen over het openen van onderhandelingen met Turkije over het EU-lidmaatschap. Op basis daarvan zullen de regeringsleiders half december besluiten of en, zo ja, wanneer de officiŰle besprekingen starten ter voorbereiding op de toetreding van de Turken tot de EU.