Donner krijgt veto bij terrorismedreiging

Minister Donner van Justitie wordt de 'terrorisme-expert-minister' in geval van acute dreiging, zo heeft het kabinet besloten. Bij dreigende situaties krijgt hij het recht alle noodzakelijke maatregelen te nemen. Hierbij mag hij andere ministers passeren. Als Donner bijvoorbeeld Schiphol wil sluiten heeft hij de toestemming van de minister van Verkeer niet nodig.

Deze in politieke termen omschreven 'doorzettingsmacht' moet voorkomen dat er bij acute dreiging geen goed coördinerend bewindspersoon aanwezig is.

Verder komt er één organisatie die dé spil wordt van de terrorismebestrijding. Deze organisatie zal worden geleid door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en gaat vallen onder de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.