Wet maakt einde aan kredietenreclame

De nieuwe Wet financiŽle dienstverlening (Wfd) moet vanaf volgend jaar een einde maken aan reclames voor zogenaamd goedkope kredieten, die na aanschaf allesbehalve voordelig blijken te zijn. Nog dit voorjaar zal de Tweede Kamer de nieuwe wet met onder meer reclameregels behandelen. Wanneer de Wfd is ingevoerd, staat de hele financiŽle markt onder toezicht.

De wet geeft de toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) de bevoegdheid om hardhandig op te treden tegen overtreders. Doel van de wet is om alle financiŽle dienstverleners controleerbaar, deskundig en betrouwbaar te laten zijn. De wet zal zich onder meer richten op de verkopers van pensioenen, hypotheken, verzekeringen en kredieten.

Een ander belangrijk onderdeel uit de nieuwe wet is dat tussenpersonen een nauwkeurig bepaalde zorgplicht zullen krijgen ten aanzien van hun klanten. Deze zorgplicht kunnen ze vervolgens niet afschuiven op bijvoorbeeld de verzekeraar voor wie ze het product in de markt zetten.