Verjaringstermijn voor moord verdwijnt

Er komt een eind aan de verjaringstermijn die nu nog geldt voor moord en gekwalificeerde doodslag. Een wetsvoorstel daartoe gaat de komende week naar de Tweede Kamer voor behandeling, zo heeft initiatiefnemer Boris Dittrich van D66 bekendgemaakt. Minister Donner van Justitie is voorstander van dat voorstel, evenals het CDA, VVD, LPF en waarschijnlijk nog meerdere partijen.

Moord en gekwalificeerde doodslag verjaren nu nog na 20 jaar. Voor doodslag staat nu een termijn van 15 jaar. Dat laatste zal 20 jaar worden.

De verjaringstermijn is meer dan 150 jaar geleden in de wet opgenomen omdat het indertijd onmogelijk werd geacht na zo een lange tijd nog betrouwbaar bewijs te vinden. Met de voortschrijdende techniek (bijvoorbeeld dna) is dat echter achterhaald.

-
Gekwalificeerde doodslag is doodslag met verzwarende omstandigheden, zoals doodslag bij een uit de hand gelopen beroving.

Het wetsvoorstel: html versie; .doc document.