Kort geding Gretta Duisenberg vs Koelman

Columnist Luuk Koelman blijft weigeren om zijn column over Gretta Duisenberg van zijn site te halen. Vorige week ontstond er al ophef over de column, die in eerste instantie in de gratis treinkrant Metro was geplaatst.

De hoofdredactie van de Metro heeft inmiddels wel een verklaring doen uitgaan. Daarin zegt men het te betreuren dat columnist Koelman zich heeft uitgelaten over mevrouw Duisenberg. Hoofdredacteur Jan Dijkgraaf: ,,We betreuren het dat mevrouw Duisenberg de column grievend en een ontoelaatbare inbreuk op haar integriteit noemt, maar we nemen geen afstand van de tekst''. Volgens Dijkgraaf is er geen onenigheid met Luuk Koelman, die hij als één van de beste columnisten van Nederland beschouwt.

Gretta Duisenberg was boos omdat zij in de column werd geportretteerd als een groupie van de Palestijnse leider Yasser Arafat. Haar advocaat eiste vorige week al dat Koelman de column van zijn site zou halen, maar ook toen weigerde hij.

De advocaat kondigt nu een kort geding aan als Koelman de teksten niet verwijdert. Het kort geding dient volgens advocaat Trojan op vrijdag 7 november bij de rechtbank van Breda. Gretta Duisenberg eist verwijdering van de column, alsmede 30.000 euro geleden immatriële schade en de betaling van advocaatkosten.

Koelman laat de column staan en zegt het kort geding af te wachten. ,,De rechter moet maar een oordeel vellen over wat ik geschreven heb. Metro en ik hebben in deze een eigen verantwoordelijkheid''.

-
De gewraakte column.