Kabinet neemt vergaande droogtemaatregelen

Het kabinet is druk bezig met het maken van plannen voor het geval dat de droogte in Nederland aanhoudt. Dat blijkt uit een brandbrief van minister Remkes van Binnenlandse Zaken, gericht aan gemeenten, provincies en waterschappen.

In de brief schrijft Remkes dat er maatregelen worden getroffen die nodig zijn als de droogte langer aanhoudt. Zo zijn er plannen om de stroomvoorziening te beperken, het waterpeil in de rivieren te regelen en natuurgebieden af te sluiten om bosbranden te voorkomen. De oproep aan burgers om zuinig te zijn met water en energie blijft van kracht.

Volgens minister Remkes is er op dit moment nog geen sprake van een crisissituatie. Er dreigen echter wel kritieke situaties als de droogte langer aanhoudt.