Politiechef: Allochtonen strenger straffen

Jan Wiarda, de afscheidnemend korpschef van de politie Haaglanden, doet vandaag in de zaterdagbijlage van de Haagsche Courant een aantal opmerkelijke uitspraken.

Wiarda meent namelijk dat allochtonen soms strenger moeten worden gestraft dan autochtone wetsovertreders. ''Een andere opvatting van normen vraagt ook om een andere straf''. De korpschef geeft toe dat voor de wet iedereen gelijk is, maar volgens hem kan de behandeling van allochtonen om een andere stijl vragen dan die van autochtonen.

Wiarda noemt als voorbeeld huiselijk geweld, waarbij een autochtone dader kan kiezen tussen straf of therapie. Maar een allochtoon zou in dit geval minder snel zijn straf moeten ontlopen, vindt Wiarda. ,,En waar je de autochtone scholier een voorwaardelijke straf geeft, moeten allochtone jongeren misschien al meteen naar de tuchtschool. Ook in de eigen kringen van allochtonen hoor je die geluiden.''

Wiarda realiseert zich dat zijn ideeën op het randje van discriminatie balanceren, maar dat neemt hij voor lief. Volgens Wiarda discrimineren we eigenlijk nu ook al door toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij het opleggen van straffen. Hij erkent dat zijn pleidooi lastig te verwezenlijken zal zijn. ,,Het is een moeilijk verhaal in deze tijd van mensenrechten. In de uitwerking gaat het mij ook een beetje boven de pet.''

Wiarda geeft in het interview aan dat er echt wat moet gebeuren, want de Haagse politie-agenten worden hopeloos van die Marokkaanse jongens, ''ze raken gedeformeerd''.

Wiarda wordt vanaf 1 juli twee jaar lang verantwoordelijk voor Europese samenwerking op het gebied van politietaken. In zijn nieuwe functie wordt Wiarda verder voorzitter van de Europese taskforce van politiechefs (ETFPC) en van de European Police Academy (EPA).