Italië wil moslimpreken in Italiaans

In Italië wonende imams moeten in de toekomst hun preken niet meer in het Arabisch, maar in het Italiaans houden. Dat heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Giuseppe Pisanu, laten weten. Aanleiding is een artikel in de krant La Repubblica, van een in Italië wonende Arabische journalist.

Deze journalist woonde uit nieuwsgierigheid een preek in de moskee van Rome bij. Tot zijn ontsteltenis hoorde hij dat de imam opriep tot terrorisme en geweld tegen niet-moslims. De volgende dag stond de preek vertaald afgedrukt in het dagblad en konden alle Italianen er deel van nemen.

Minister Pisanu zegt dat gewerkt gaat worden aan de vorming van een Italiaanse islam. :''Een islam die strookt met de realiteit van dit land, die de wetten respecteert en Italiaans spreekt''

De Italiaanse Moslim Unie heeft boos gerageerd op de uitlatingen van Pisanu. ''Het is ontoelaatbaar dat de minister zich inlaat met religieuze aangelegenheden en ons zelfs wil voorschrijven wat en in welke taal we moeten preken''.