Noord-Irakese Koerden vormen één front

De Koerden die in het noorden van Irak wonen, hebben besloten om hun geschillen opzij te schuiven en een gezamelijk front te vormen tegen de bedreiging van Saddam Hoessein. De Democratische Partij van Koerdistan (KDP) en de Pattriotische Unie van Koerdistan (PUK) hebben besloten om samen een militaire macht te vormen.

Normaal kunnen de KDP en de PUK elkaars bloed wel drinken, maar met het oog op de nakende oorlog in de regio hebben ze een pact gesloten en kunnen naar schatting 50.000 tot 200.000 strijders bewapenen.