Yahoo mag verbod nazi-items negeren

merulez, JaKaLa en Slashdotter hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Yahoo het Franse verbod op de veiling van nazi-artikelen op zijn site naast zich neer mag leggen.

De rechter vond dat Yahoo wordt beschermd door het eerste artikel van de grondwet, de vrijheid van meningsuiting, en dat de Franse wetgeving niet geldt voor de Amerikaanse site.

De uitspraak betekent dat op wereldwijd toegankelijke websites alleen het Amerikaanse recht van toepassing is, indien zij vanuit de Verenigde Staten opereren.

De uitspraak is er een uit de langlopende zaak rond de veiling van nazi-artikelen op Yahoo. Een Franse rechter bepaalde dat Yahoo ervoor moest zorgen dat internetters in Frankrijk geen toegang meer hadden tot de veiling.

Yahoo protesteerde tegen deze uitspraak. Yahoo wilde wel op de Franse site de veiling stopzetten, maar zei niet te kunnen voorkomen dat Fransen op Yahoo.com of andere buitenlandse sites alsnog het verboden materiaal kunnen bekijken en bestellen.