Openlijk racisme in Nederland jegens Russen laait op

Inmiddels neemt het openlijk racisme jegens alles wat Russisch is steeds grotere vormen aan.

Zelfs Kamerleden doen eraan mee;

Ook winkeliers mikpunt van haat om afkomst;

Is dit de weg die we willen inslaan?