FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 9 februari 2024

Per 1 april regels voor incassodienstverlening

Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze eisen en de registratieplicht uit de Wet Kwaliteit incassodienstverlening wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland. Mensen met schulden worden hierdoor beter beschermd en schuldeisers weten beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het stapelen van incassokosten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met onderliggende regelgeving zodat de wet in werking kan treden.

Minister Weerwind: “Incassodienstverlening noemen we niet voor niets dienstverlening: misstanden en onheuse bejegening horen er niet bij. Met deze eisen kan zowel een schuldeiser als een schuldenaar rekenen op kwaliteit en duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen. Zo kan iedereen op het werk van incassodienstverleners vertrouwen.”

Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen gelden voor alle partijen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het innen van buitengerechtelijke incasso’s namens derden bij consumenten die in Nederland wonen. Ook als de vordering aan een ander is doorverkocht gelden deze kwaliteitseisen. De dienstverleners moeten zich verplicht registreren in een register dat voor iedereen in te zien is. Aan hun werk worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. De wet bevat daarnaast een bepaling om de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. De incassokosten mogen maximaal 140 euro bedragen als de vordering lager is dan 266,67 euro. De beperking van de incassokosten zal vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn.

Toezicht en registratie
Bestaande incassodienstverleners moeten zich binnen een jaar na 1 april 2024 registreren. Incassodienstverleners die starten met hun dienstverlening na 1 april moeten zich direct inschrijven. Screeningsautoriteit Justis zal het register voor incassodienstverleners beheren en buitengerechtelijke incassobureaus screenen. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op de kwaliteitseisen en registratieplicht en kan handhaven als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden.

Taakstraf van 120 uur geŽist tegen masturberende arts

Het OM eist een taakstraf van 120 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden tegen een cosmetisch arts, werkzaam in Gelderland, die masturbeerde tijdens een videoconsult met een vrouwelijke patiënte. Tijdens het videoconsult, in mei 2022, dat ging over complicaties na een behandeling van de vrouw, toonde verdachte zijn geslachtsdeel. De vrouw schrok en beëindigde het gesprek. Toen de arts opnieuw belde, merkte de vrouw dat hij zich aan het aftrekken was. Zij heeft dit met een andere telefoon gefilmd en vervolgens aangifte gedaan. Het incident heeft grote impact heeft gehad op de aangeefster.

De officier van justitie refereerde in haar requisitoir aan het vertrouwen dat door verdachte beschaamd is: “Tussen verdachte en aangeefster was sprake van een vertrouwens- en afhankelijkheidsrelatie. Aangeefster maakte zich zorgen over de complicaties na haar operatie. Zij bevond zich in een kwetsbare positie. In die toestand heeft verdachte haar onverhoeds en op stuitende wijze geconfronteerd met seksueel overschrijdend en totaal ongepast gedrag. De vrouw was gedwongen om zijn handelingen te zien en te dulden. Verdachte heeft daarbij alleen maar oog gehad voor de bevrediging van zijn lusten”.

De verdachte ontkent stellig dat hij zich aftrok. Echter, politie en Openbaar Ministerie hebben na het bekijken en beluisteren van de opname vastgesteld dat dit wel degelijk het geval was. “Daarover bestaat geen enkele onduidelijkheid”, aldus de officier van justitie. “Wat deze arts heeft gedaan is zeer kwalijk en in strijd met de maatschappelijke normen, waaronder die van de eerbaarheid.”

Zieke manager Action heeft geen recht op doorbetaling loon

De rechtbank Noord-Holland heeft een vordering tot het doorbetalen van loon van een arbeidsongeschikte manager van Action afgewezen. De manager heeft geen recht op doorbetaling, omdat hij onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Tussen Action en de manager is een arbeidsconflict ontstaan. De winkelketen wilde de manager ontslaan omdat hij niet goed zou functioneren. De manager heeft daar bezwaar tegen gemaakt en heeft zich ziekgemeld. De bedrijfsarts constateerde dat de ziekte is ontstaan door werkgerelateerde zaken en adviseerde het conflict op te lossen met hulp van een mediator, zodat daarna de re-integratie kon beginnen.

De manager en Action konden het niet eens worden over de aanstelling van een mediator. Volgens de manager zou die mediator zijn ingeschakeld door de werkgever die nog steeds het dienstverband wilde beëindigen, terwijl zijn uitgangspunt terugkeer in het werk was. Als laatste stap heeft Action de manager 2 dagen de tijd gegeven akkoord te gaan met een mediator. De manager heeft daar niet meer op gereageerd, waarna de werkgever gestopt is met het betalen van loon.

In een kort geding vraagt de manager om het loon weer uit te laten betalen. Die verplichting bestaat ook tijdens arbeidsongeschiktheid. De loonstop is volgens hem niet terecht omdat hij bereid is in contact te treden met zijn werkgever en omdat hij open staat voor mediation. De werkgever voert aan dat de manager tijdens zijn arbeidsongeschiktheid moet meewerken aan redelijke maatregelen en voorschriften in het kader van zijn re-integratie, zoals mediation. Dat weigert hij volgens de werkgever, dus mag de loonstop worden doorgevoerd.

Oordeel van de rechtbank
Een zieke werknemer houdt recht op loon, behalve als hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften die erop gericht zijn om passende arbeid te verrichten. Naar het oordeel van de rechtbank is het verzoek van Action aan de manager om te bevestigen dat hij akkoord gaat met mediation en de inschakeling van de door hen voorgestelde mediator, dan wel een andere mediator, een redelijk voorschrift.

De stelling van de manager dat hij wel mee wilde werken aan mediation, onder de voorwaarde dat de inzet van die mediation 'terugkeer in het eigen werk' zou zijn, gaat voor de rechtbank niet op. De mediation moet kunnen beginnen zonder voorafgaande voorwaarden over het doel of de uitkomst daarvan. Daarnaast mocht de manager kiezen voor een andere mediator, of zich laten bijstaan door zijn eigen advocaat.

De rechtbank wijst daarom de vordering van de manager af.

Oud-premier Dries van Agt (93) overleden

Oud-politicus en voormalig Commissaris van de Koningin Dries van Agt is maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen overleden. Hij stierf samen en hand in hand zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg, de steun en toeverlaat met wie hij meer dan zeventig jaar samen was en die hij altijd is blijven aanduiden als ‘mijn meisje’. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Van Agt en zijn vrouw waren beiden 93 jaar.

De jurist Van Agt genoot grote bekendheid als politicus en vanwege zijn inzet voor het Palestijnse volk. Tijdens zijn politieke carrière was hij minister van Justitie (1971-1977) en Buitenlandse Zaken (1982). Als premier leidde hij tussen 1977 en 1982 drie kabinetten die zijn naam droegen. Van 1987 tot 1995 diende hij als ambassadeur van de Europese Gemeenschap in achtereenvolgens Japan en de VS.

Van Agt was lid van de KVP (Katholieke Volkspartij), die later opging in het CDA. Van 1976 tot 1982 was hij politiek leider en lijsttrekker. In juli 2021 zegde hij na ruim vijftig jaar zijn lidmaatschap op uit verbolgenheid over de naar zijn mening harteloze politiek van de partij ten aanzien van de Palestijnen. "Ik zeg u vaarwel in treurnis", schreef hij destijds.

Sinds een bezoek aan de bezette Westelijke Jordaanoever in 1999 zette Van Agt zich met ziel en zaligheid in voor de Palestijnse zaak. Hij verweet de Nederlandse regering en zijn partij een onrechtvaardige kijk op het ‘Palestijns-Israëlische conflict’. Als jurist drong hij aan op toepassing van het internationaal recht en de universele mensenrechten om het conflict te beslechten.

Van Agts gezondheid liet afgelopen jaren te wensen over, vooral nadat hij in 2019 werd getroffen door een hersenbloeding. In 2021 werd hij voor zijn inzet door de Palestijnse regering onderscheiden met de Grote Ster in de Orde van Jeruzalem.

Compleet zendstation gestolen in VS

Opmerkelijke diefstallen komen wel vaker voor, maar die waar radiostation WJLX slachtoffer van werd is er één van de buitencategorie. De complete zendmast van ca. 60m hoog werd gestolen.

De tuinmannen die op pad waren gestuurd om het terrein te onderhouden merkten de diefstal op. Een telefoontje naar de manager van het zendstation, Brett Elmore, leverde een antwoord vol ongeloof op. Ze waren dan toch zeker gewoon naar de verkeerde plek gereden, was zijn reactie.

Helaas bleken de mannen wel op de juiste plek. Er waren alleen nog een paar kabels achtergebleven, maar de zendmast was spoorloos. Ook het bijbehorende gebouw met zendapparatuur was compleet leeggeroofd.

Niet verzekerd
Het station heeft aangifte gedaan bij de politie. Er zal onderzoek gedaan worden naar de diefstal, maar op dit moment is nog onduidelijk wat zich exact heeft afgespeeld. Het station in Alabama bleek de installatie ook niet verzekerd te hebben, maar zegt er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer in de lucht te zijn.

Van Gerwen wint Premier League-avond in Berlijn

In de Mercedes-Benz Arena in Berlijn is donderdagavond de tweede avond van de Premier League Darts afgewerkt. Het algehele niveau in het minitoernooitje was uitermate hoog, met een gemiddelde van boven de 100 punten over zeven wedstrijden en een totaal van 49 180's.

Kwartfinales
Nathan Aspinall begon fantastisch tegen Michael van Gerwen, maar The Asp zakte vervolgens steeds verder weg en Van Gerwen kon het met 6-4 afmaken. Vervolgens begon Gerwyn Price erg sterk tegen Michael Smith, maar met onder meer een 170-finish kwam de Engelsman terug tot 3-3. Op 5-4 trok Price de stand met een 170-finish gelijk en in de beslissende leg maakte Smith het alsnog af: 6-5.

Luke Littler en Rob Cross maakten er een spannende wedstrijd van, waarin Littler uiteindelijk in de beslissende leg te sterk was: 6-5. Peter Wright opende nog goed tegen Luke Humphries, maar de wereldkampioen kwam terug, zette op 5-4 een score van 181 weg op 32 en maakte dat met twee keer dubbel-8 af.

Halve finales
Van Gerwen schoot uit de startblokken en kwam in rap tempo met 4-1 voor, maar Smith liet zich niet kennen en draaide het om naar 5-4. Van Gerwen trok er een beslissende leg uit en nadat hij een negendarter liet liggen maakte de Brabander het alsnog af: 6-5.

De halve finale tussen Littler en Humphries ging weer mooi gelijk op en voor de vierde keer op de avond moest er een beslissende leg gespeeld worden. Daarin was Littler na drie matige eerste darts dan toch op knappe wijze het sterkst: 6-5.

Finale
Littler opende sterk en won de eerste twee legs, maar Van Gerwen knokte zich terug en vanaf 3-3 ging het gelijk op. De Engelsman liet in de elfde en laatste leg twee matchdarts liggen, waarna Van Gerwen zijn kans wel greep: 6-5, zijn eerste zege van het jaar was een feit.

Dierenleed door hoge rekening dierenarts

De Partij voor de Dieren in Utrecht dringt er bij de regering op aan om de stijgende kosten van dierenartsen een halt toe te roepen. Deze hogere tarieven hebben niet alleen gevolgen voor huisdierbezitters, maar ook voor hulporganisaties zoals dierenasiels en -voedselbanken omdat de hulpvraag groter wordt en dieren gedumpt worden bij het asiel.

Het opkopen van dierenartsklinieken door commerciële ketens wordt gezien als een belangrijke reden achter de prijsstijgingen, samen met het groeiende tekort aan 24-uursdiensten bij deze ketens. Hoewel zelfstandige dierenartsen benadrukken dat hun tarieven nog steeds lager zijn dan die van de grote ketens en dat ze toegankelijkere zorg bieden.

MARK-dierenarts, een onafhankelijke kliniek gevestigd in Vleuterweide, legt de nadruk op het verschil tussen reguliere consultaties gedurende de dag en de spoedconsultaties, welke "negen van de tien keer" worden verzorgd door Evidensia en Anicura, de grote ketens.

"Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ik ben zeven dagen per week geopend. De zorg is duurder op zondag, maar nog steeds aanzienlijk lager dan wat de ketens in rekening brengen."

Gerrit de Boom van Dierenambulance Vianen merkt op dat de kosten voor spoedzorg enorm stijgen. "De prijzen zijn echt omhooggeschoten. Een echo kost nu 405 euro, een consult varieert van 180 tot 297 euro, en een overnachting bedraagt 800 euro. Wij ondervinden hier geen hinder van, maar de dierenasiels wel." Volgens hem zijn deze prijsstijgingen zeker gerelateerd aan de overnames van praktijken in Nederland. Grote bedrijven zoals Nestlé en Mars domineren de markt en bezitten steeds meer dierenkliniekketens, zoals IVC Evidensia en AniCura.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde benadrukt dat dierenartsen die in loondienst werken weinig zeggenschap hebben over de tarieven die ze in rekening moeten brengen en dat zij onterecht vaak als hebzuchtige personen worden bestempeld.

De Tweede Kamer dringt aan op maatregelen, zoals het instellen van een prijsplafond en een stop op overnames, om de kosten van diergeneeskundige zorg onder controle te houden. Minister Piet Adema is bezorgd over de prijsstijgingen, maar tot actie heeft het nog niet geleid. De bewindsman zegt ook dat er weinig aan de prijzen te doen is, aangezien het een vrije markt is.

Dierenhulporganisaties ondervinden eveneens de nadelige gevolgen van de hoge tarieven, waardoor dieren in nood mogelijk niet de nodige zorg kunnen krijgen.

Biden boos na onderzoeksrapport, 'mijn geheugen is prima'

De al lang bestaande bezorgdheid over de leeftijd en het geheugen van president Joe Biden werd donderdag nog groter na de publicatie van het rapport van een speciale raadsman die onderzoek doet naar zijn bezit van geheime documenten.

Het rapport beschreef het geheugen van de 81-jarige Democraat als "wazig", "vaag", "gebrekkig", "slecht" en met "aanzienlijke beperkingen". Het rapport merkte op dat Biden zich geen mijlpalen in zijn eigen leven kon herinneren, zoals de dood van zijn zoon Beau of zijn functie als vicepresident.

Joe Biden reageerde aangedaan en schreeuwde tegen verslaggevers die zijn mentale behendigheid in twijfel trokken tijdens een geïmproviseerde persconferentie op donderdagavond, uren nadat een bom onthulde dat hij moeite had om zich te herinneren wanneer hij vicepresident was.

"Mijn geheugen is prima", reageerde Biden donderdagavond vanuit het Witte Huis, waar hij zichtbaar boos werd toen hij ontkende dat hij was vergeten wanneer zijn zoon overleed. Beau Biden stierf in 2015 op 46-jarige leeftijd aan hersenkanker. Biden zei dat de beschrijvingen in het rapport van zijn geheugen en de dood van zijn zoon "bijkomstig commentaar" waren dat "geen plaats had in dit rapport". Over de dood van zijn zoon zei Biden: "Hoe durft hij dat in godsnaam ter sprake te brengen?".

"Eerlijk gezegd dacht ik bij mezelf, toen de vraag me gesteld werd, dat het hun geen moer aanging," zei hij. "Elke Memorial Day houden we een herdenkingsdienst voor hem, bijgewoond door vrienden en familie en mensen die van hem hielden. Ik heb niemand nodig om me eraan te herinneren dat hij overleden is."

In antwoord op vragen van verslaggevers over zijn geheugen, betwistte Biden de beweringen in het rapport en zei dat hij "de meest gekwalificeerde persoon in dit land is om president te worden."

'IsraŽl vreest erkenning van de Palestijnse staat door VS'

Volgens een krantenbericht is Israël bezorgd dat de VS een Palestijnse staat zouden kunnen erkennen zonder de toestemming van Israël, als onderdeel van hun inspanningen om een tweestatenoplossing te vinden. De Israëlische krant 'Maariv' schrijft in de editie van vandaag dat Israël "intensieve activiteiten" van de Amerikaanse regering ziet met als doel de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te verenigen onder een Palestijnse regering.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wijst een tweestatenoplossing af. Dit betekent een onafhankelijke Palestijnse staat die naast Israël bestaat. De inspanningen om dit te bereiken hebben echter al jaren geen vooruitgang geboekt. Ook het militante islamistische Hamas, dat sinds de laatste verkiezingen in 2006 de Gazastrook regeert, wijst een tweestatensteldel af.

De VS willen bijvoorbeeld dat een hervormde Palestijnse Autoriteit na het einde van de oorlog de controle over de Gazastrook overneemt. Netanyahu daarentegen wil dat Israël zelf toezicht op de veiligheid houdt als de oorlog is beeïndigd en roept op tot demilitarisering van het kustgebied.

Britse overheid waarschuwt voetbalfans voor Duits bier

Honderdduizenden Britse fans zullen in juni naar Duitsland afreizen om het Europees kampioenschap voetbal bij te wonen. Hun regering heeft ze alvast gewaarschuwd voor het Duitse bier.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen heeft gewaarschuwd voor onderschatting van het bier in het gastland in de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland deze zomer. "Bier kan sterker zijn dan in het Verenigd Koninkrijk, dus drink verantwoord, ken uw limiet en respecteer de lokale wetten," stond er op de reis- en veiligheidsadvieswebsite van het ministerie gericht op Britse fans. Het ministerie waarschuwde ook dat de toegang tot het stadion geweigerd kan worden als je te veel gedronken hebt.

De waarschuwing veroorzaakte boze reacties bij sommigen. "In een tijd waarin er zoveel serieuze problemen zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot vrede in de wereld, zouden opmerkingen over Duits bier de minste van onze zorgen moeten zijn," citeerde tabloid 'The Sun' het Conservatieve parlementslid Kevin Foster. Een vertegenwoordiger van de Britse TaxPayers' Alliance zei tegen de krant: "Britten die genieten van een biertje in Berlijn hebben geen lessen nodig van party poopers."

Volgens de organisatie Drinkaware hebben bieren in het Verenigd Koninkrijk een gemiddeld alcoholpercentage van 4,6 procent. De twee populairste Duitse bieren, Pilsner en Helles, hebben volgens de Duitse brouwersvereniging een alcoholpercentage tussen de 4,5 en 5 procent. Volgens Britse media wordt verwacht dat tot 800.000 fans uit het Verenigd Koninkrijk het toernooi van 14 juni tot 14 juli dit jaar zullen bijwonen. Tijdens het WK 2022 in Qatar mocht er helemaal geen bier worden verkocht rond de stadions.

Meisje (3) en jonge baby uit puin gered na aardverschuiving Filippijnen

Een paar dagen nadat een aardverschuiving in het zuiden van de Filipijnen vele doden had geëist, zijn volgens de autoriteiten een driejarig meisje en een twee maanden oude baby levend gered. Reddingswerkers groeven met hun handen door het puin in de stad Maco op het eiland Mindanao en vonden de twee, zei Edward Macapili, een rampencommissaris voor de provincie Davao de Oro.

"Het is een groot wonder dat ze na meer dan 48 uur gered zijn." Niemand had verwacht overlevenden te vinden. Tot nu toe hebben reddingswerkers 15 lichamen geborgen na de aardverschuiving die dinsdagavond een onbekend aantal huizen en twee bussen met mijnwerkers en een minibus bij een goudmijn in Maco bedolf.

Zwitserland: gijzeling op trein beŽindigd, verdachte doodgeschoten

In Zwitserland heeft de politie donderdagavond laat een einde gemaakt aan een gijzeling in een regionale trein. De dader werd doodgeschoten, alle gijzelaars bleven ongedeerd. Over het mogelijke motief is nog niets bekend.

Een man had donderdag urenlang meerdere passagiers gegijzeld in een Zwitserse regionale trein. De politie maakte laat op de avond een einde aan de gijzeling. De dader werd tijdens de bestorming doodgeschoten, alle gijzelaars bleven ongedeerd.

Aan het eind van de middag kreeg de politie een oproep dat een man 15 gijzelaars vasthield, 14 passagiers en de machinist. Volgens de politie was de gijzelnemer die gewapend was met een bijl en een mes een 32-jarige asielzoeker uit Iran.

Geen informatie over mogelijk motief
De trein, die reed op de lijn tussen Baulmes en Yverdon-les-Bains, kwam met gesloten deuren tot stilstand bij de halte Essert-sous-Champvent in het Franstalige deel van Zwitserland. Ongeveer 60 politieagenten omsingelden de trein. Met de hulp van een tolk werd geprobeerd te onderhandelen met de gijzelnemer. De politie en het Openbaar Ministerie hebben nog geen informatie gegeven over het mogelijke motief van de dader.

Rond 22.15 uur besloot de politie in te grijpen. In de trein werden ook explosieven gebruikt om de dader af te leiden. Volgens de politie stormde de gijzelnemer op de hulpdiensten af met een bijl. De politie opende daarop het vuur en de dader raakte daarbij 'dodelijk gewond'. De gijzelaars konden de trein ongedeerd verlaten.

Carlson interviewt Poetin, 'Rusland wil wel onderhandelen met de VS'

De voormalige Fox News-presentator wordt beschouwd als Rusland-gezind en staat bekend om zijn rechts-conservatieve houding en de verspreiding van samenzweringstheorieën. In het meer dan twee uur durende gesprek dat eerder deze week werd opgenomen en nu is gepubliceerd, herhaalde Poetin zijn bekende standpunten over de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Het was Poetins eerste uitgebreide toespraak voor een westers publiek sinds het begin van het conflict in Oekraïne. Daaruit blijkt dat de leider van het Kremlin het "onmogelijk" acht dat Rusland zich militair aan Oekraïne overgeeft.

'Geen interesse in Polen'
Poetin sloot ook een aanval op andere landen zoals Polen of Letland uit. "Nee," antwoordde Poetin, "slechts in één geval: als Polen Rusland zou aanvallen." Rusland heeft "geen belang bij uitbreiding van het conflict", zei Poetin letterlijk. De president legde uit dat Rusland geen interesse had in Polen, Letland of andere landen. De NAVO-staten probeerden alleen hun eigen bevolking te intimideren - met een denkbeeldige Russische dreiging.

Poetin: 'Rusland is niet de agressor'
Poetin benadrukte toen nogmaals dat Rusland niet de agressor was, maar zijn volk, het land en zijn toekomst verdedigde. Hij zei dat het noodzakelijk was geweest om de Russischtalige inwoners van Oekraïne te beschermen. Hij benadrukte ook dat hij moest voorkomen dat Oekraïne een bedreiging zou vormen voor Rusland na een eventuele toetreding tot de NAVO.

Poetin wil wel onderhandelen met de VS
Zou de Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich, die in Rusland is beschuldigd van spionage, kunnen worden vrijgelaten? Er kan een overeenkomst worden bereikt, zei Poetin. Er zijn echter bepaalde voorwaarden die worden besproken tussen de inlichtingendiensten. Poetin liet dus indirect doorschemeren - zonder een naam te noemen - dat hij zich zou kunnen voorstellen dat de Amerikaanse journalist wordt vrijgelaten in ruil voor een Rus die in 2021 in Berlijn tot levenslang is veroordeeld voor moord.

Met betrekking tot Oekraïne benadrukte Poetin dat hij bereid was om te onderhandelen. Maar de VS heeft volgens hem het voortouw. Als de Verenigde Staten echt een einde wilden maken aan de gevechten, zouden ze eerst moeten stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Dan zou het binnen een paar weken voorbij zijn.

Amerikaanse presidentsverkiezingen en betrekkingen met de VS
Met betrekking tot de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zei de Russische president dat een verandering in het Witte Huis de betrekkingen tussen Rusland en de VS niet zou veranderen. Het gaat niet om de persoon van de president, maar om diepere geopolitieke verschillen.

Tussen diplomatieke dialoog en propaganda
Het interview met voormalig Fox News presentator Carlson wordt alom gezien als een kans voor Poetin om zijn standpunten rechtstreeks tot een Amerikaans publiek te richten. De dialoog heeft zowel in Rusland als in het Westen voor opschudding gezorgd. Voorstanders zien het interview als een belangrijke diplomatieke stap. Critici, aan de andere kant, zien het als een platform voor Poetin om zijn agenda ongehinderd te verspreiden.

Het volledige interview:

Jeugddetentie voor vader in de zaak van de 'containerbaby'

Het gerechtshof Amsterdam legt een 20-jarige man een jeugddetentie van 21 maanden waarvan 6 voorwaardelijk op. Dat is vandaag in hoger beroep beslist.

De man vermoordde in 2019 samen met zijn toenmalige vriendin hun pasgeboren baby en begroef het in de tuin. In 2021, tijdens de corona-periode, dumpten zij hun andere pasgeboren baby levend in een afvalcontainer. 

Verklaringen ongeloofwaardig
In hoger beroep heeft de man deze feiten in de schoenen van zijn vriendin willen schuiven. Het hof gaat daar niet in mee en acht de verklaringen die hij daarover afgelegde volstrekt ongeloofwaardig. De man krijgt nu dezelfde straf als de straf die zijn vriendin eerder van de rechtbank heeft gehad. Zijn vriendin ging zelf niet in hoger beroep tegen die uitspraak van de rechtbank.

Geen jeugd-tbs, wel schadevergoeding
Anders dan de rechtbank legt het hof de man geen voorwaardelijke jeugd-tbs op. Het hof vindt dat de rechtbank onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het afweek van de conclusies van de psycholoog en psychiater. Die concludeerden dat de man geen stoornis had op het moment van het plegen van de strafbare feiten. Verder kent het hof  in tegenstelling tot de rechtbank het nog levende kind een schadevergoeding toe. 

FOK! Wat een weer: regen, later droger

winterbanner

Goede morgen!

Vanochtend valt er in het noorden en oosten eerst nog regen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg, maar volgt er plaatselijk nog wel een bui. Later breekt de zon hier en daar door. De wind komt uit zuidelijke richtingen, in het noorden eerst nog oostelijk en is matig, langs de kust vrij krachtig.

Vanmiddag komen er plaatselijk enkele buien voor. Verder is er ook af en toe zon. Het wordt zacht met maximumtemperaturen van 10°C in het uiterste noorden tot plaatselijk 14°C in het zuiden. De wind waait uit het zuiden en is meest matig.

Vanavond is er kans op een enkele bui. De wind is matig en komt nog steeds uit het zuiden.

Komende nacht is er vooral in het noordwesten kans op een bui. De minimumtemperaturen liggen tussen 5°C in het noorden en 8°C in het zuidwesten. Er staat een matige wind uit het zuiden.

Tot morgen!

                   

Regen8 (Foto: Pixabay.com)
Regen, we zullen het vandaag ook nog zien. (Foto: Pixabay.com)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Deze is te mailen via weer@fok.nl of up te loaden via ons fotoforum. Vermeld bij de foto waar deze ongeveer is gemaakt.

Meepraten over het weer? Dat kan op ons weerforum waar de atmosfeer op ontploffen staat:
WKN - De atmosfeer staat op ontploffen.
Of uiteraard in de reacties onder het weerbericht.

                                                              

Mimas: Maan van Saturnus herbergt oceaan

Mimas, één van de kleinste planeten, of zeg maar gerust 'rotsen', in onze ruimte herbergt mogelijk een geheim waarvan we voorheen nog dachten: Oceaan? Water? Leven? Mimas zou wel de laatste plek in ons zonnestelsel zijn waar dat mogelijk zou zijn, dachten we althans tot voor kort.

Geleerden zeiden op woensdag dat Mimas dus geen 'vaste rots' blijkt te zijn (iets wat lang gedacht werd) en dat er een grote oceaan onder de ijskap zit die veel van de basis ingrediënten zou hebben voor 'alien-life'. Daarmee wordt Mimas in hetzelfde rijtje geplaatst als de manen Enceladus, Titan, Europa en Ganymedes waar dat mogelijk zou kunnen zijn. De ontdekking op Mimas komt echter als een volslagen verrassing.

Mimas, slechts 400 kilometer in diameter, is ontdekt in 1789 door de Engelse astronoom Herschel en de maan kreeg algehele bekendheid vanwege de enorme krater op de miniplaneet waardoor Mimas leek op het ruimtestation dat Darth Vader gebruikte in de speelfilms van Star Wars.

Lange tijd werd dus aangenomen dat Mimas een 'vaste rots' was maar in 2014 werd die theorie betwist. Geleerden zeiden toen dat de baan waarin Mimas ronddraait getuigde van "innerlijke onrust" maar een oceaan kon niet bewezen worden. Voor de huidige ontdekking baseren de astronomen zich op de onderzoeksgegevens van de Cassini missie die tussen 2004 en 2017 de planeet Saturnus en zijn manen in kaart bracht. Daaruit bleek dat er afwijkingen waren in de rotatie van Mimas waardoor het uitgesloten leek dat Mimas een vaste rotskern had maar dat dit alleen kon komen als er een oceaan onder de oppervlakte zat. De ijskap op Mimas zou 20 tot 30 kilometer dik zijn.

De oceaan zou zich vijf tot vijftien miljoen jaren geleden (astronomisch gezien dus zeer recentelijk) hebben gevormd en zou door de aantrekkingskracht en wrijving van de andere manen van Saturnus zijn ontstaan. Volgens Nicolas Ramboux, geleerde van een Frans observatorium heeft Mimas alle ingredienten die nodig zijn voor de ontwikkeling van bacteriën. Water dat in beweging is, in contact staat met rotsen en 'hitte' krijgt door de aantrekkingskracht van de omringende manen, is essentieel in de mogelijke ontwikkeling van 'iets'.

Volgens Ramboux is de jeugdige vorming van de oceaan op Mimas en de bijbehorende ontwikkeling en voedingsbodem is Mimas momenteel de plaats om te gaan zoeken naar ontwikkeling van buitenaardse bacteriën.


Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #1196 (GEFIXT!)
special
Random Pics van de Dag #1195
special
Random Pics van de Dag #1194
special
VrijMiBabes #196 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1193
special
Random Pics van de Dag #1192
©FOK.nl e.a.