Dierenleed door hoge rekening dierenarts

De Partij voor de Dieren in Utrecht dringt er bij de regering op aan om de stijgende kosten van dierenartsen een halt toe te roepen. Deze hogere tarieven hebben niet alleen gevolgen voor huisdierbezitters, maar ook voor hulporganisaties zoals dierenasiels en -voedselbanken omdat de hulpvraag groter wordt en dieren gedumpt worden bij het asiel.

Het opkopen van dierenartsklinieken door commerciële ketens wordt gezien als een belangrijke reden achter de prijsstijgingen, samen met het groeiende tekort aan 24-uursdiensten bij deze ketens. Hoewel zelfstandige dierenartsen benadrukken dat hun tarieven nog steeds lager zijn dan die van de grote ketens en dat ze toegankelijkere zorg bieden.

MARK-dierenarts, een onafhankelijke kliniek gevestigd in Vleuterweide, legt de nadruk op het verschil tussen reguliere consultaties gedurende de dag en de spoedconsultaties, welke "negen van de tien keer" worden verzorgd door Evidensia en Anicura, de grote ketens.

"Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ik ben zeven dagen per week geopend. De zorg is duurder op zondag, maar nog steeds aanzienlijk lager dan wat de ketens in rekening brengen."

Gerrit de Boom van Dierenambulance Vianen merkt op dat de kosten voor spoedzorg enorm stijgen. "De prijzen zijn echt omhooggeschoten. Een echo kost nu 405 euro, een consult varieert van 180 tot 297 euro, en een overnachting bedraagt 800 euro. Wij ondervinden hier geen hinder van, maar de dierenasiels wel." Volgens hem zijn deze prijsstijgingen zeker gerelateerd aan de overnames van praktijken in Nederland. Grote bedrijven zoals Nestlé en Mars domineren de markt en bezitten steeds meer dierenkliniekketens, zoals IVC Evidensia en AniCura.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde benadrukt dat dierenartsen die in loondienst werken weinig zeggenschap hebben over de tarieven die ze in rekening moeten brengen en dat zij onterecht vaak als hebzuchtige personen worden bestempeld.

De Tweede Kamer dringt aan op maatregelen, zoals het instellen van een prijsplafond en een stop op overnames, om de kosten van diergeneeskundige zorg onder controle te houden. Minister Piet Adema is bezorgd over de prijsstijgingen, maar tot actie heeft het nog niet geleid. De bewindsman zegt ook dat er weinig aan de prijzen te doen is, aangezien het een vrije markt is.

Dierenhulporganisaties ondervinden eveneens de nadelige gevolgen van de hoge tarieven, waardoor dieren in nood mogelijk niet de nodige zorg kunnen krijgen.