FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesCoronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19)


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 14 april 2021

Random Pics van de Dag #284

Elke dag (nou ja, zoveel mogelijk) een dosis plaatjes en memes. Random.

Grappig, mooi, bizar, interessant of compleet WTF?!?! Alles kun je hier tegenkomen.

En weet je een onderschrift bij een bepaalde foto? Zet het in de comments (die staan op de laatste pagina!)

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

Vrouw (toen 42 nu 50) veroordeeld voor seksuele relatie met jongen (toen 14)

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een vrouw van 50 jaar veroordeeld die in de periode 2014-2017 een seksuele relatie heeft onderhouden met een 28 jaar jongere jongen. Het Haagse hof legt de vrouw een gevangenisstraf op van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

De seksuele relatie is begonnen toen de jongen, destijds het vriendje van haar dochter, 14 jaar oud was en is doorgegaan totdat hij bijna 18 jaar oud was. Tot de 16e verjaardag van de jongen is de vrouw door het hof veroordeeld voor het plegen van ontucht met een kind jonger dan 16 jaar. Nadat de jongen 16 jaar was geworden, gaat het om het plegen van ontuchtige handelingen met een persoon jonger dan 18 jaar door misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht. Het hof is van oordeel dat hiervan sprake was, niet alleen vanwege het grote leeftijdsverschil, maar ook omdat de vrouw als moeder van een vriendinnetje een andere maatschappelijke positie had. Daarbij acht het hof bewezen dat de vrouw op meerdere momenten tegenover de jongen ook dwingend is geweest in het voortzetten van de relatie.

Het Haagse hof is van oordeel dat het om ernstige strafbare feiten gaat, met grote en onomkeerbare gevolgen voor de ontwikkeling van het slachtoffer. Het hof constateert dat de vrouw nooit eerder met justitie in aanraking is gekomen. Gelet op het feit dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is, het kwalijke van haar handelen inziet en spijt heeft betuigd en ook omdat zij inmiddels een lange behandeling bij een psycholoog van de Waag met positief resultaat heeft afgerond, legt het hof een lagere straf op dan door de rechtbank is opgelegd en door het openbaar ministerie is geëist. De vrouw wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet zij ruim € 10.000,00 aan schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Het hof heeft ook een contactverbod met het slachtoffer opgelegd van 2 jaar.

Ook NOS-journalist Van der Zande beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Journalist Martijn van der Zande, werkzaam bij de NOS, wordt sinds gisteravond op Twitter door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De omroep kent de berichten en heeft inmiddels met de verslaggever gesproken. De Fontys Hogeschool in Tilburg bevestigt ondertussen dat de man na een melding over ongewenst gedrag werd geweerd bij introductieactiviteiten van de opleiding Journalistiek.

De eerste tweets over vermeend wangedrag van Van der Zande doken gisteravond op, gelijktijdig met de verhalen rond D66-Kamerlid Sidney Smeets. De beschuldigingen gaan voornamelijk over opdringerige berichten op sociale media, een enkeling stelt ook ongewenst door de journalist te zijn aangeraakt. Meer hierover in het AD.

OM eist werk- en celstraffen voor doodschoppen Jan (73) in Arnhem tijdens 'pedojacht'

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft cel- en werkstraffen geëist tegen vijf jongens uit Arnhem en Rozendaal die op 28 oktober 2020 betrokken zouden zijn geweest bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man uit Arnhem. De verdachten zouden via een chatsite een afspraak met hem hebben gemaakt, en hem vervolgens hebben geschopt en geslagen.

De vijf jongens die hiervoor dinsdag en woensdag terecht stonden voor de rechtbank in Arnhem waren ten tijde van het misdrijf in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. Hun zaken zijn grotendeels achter gesloten deuren behandeld.

De strafeisen tegen de vijf verschillen, afhankelijk van de rol die ze bij de mishandeling hebben gehad, hun persoonlijkheid en eerdere justitiële contacten. Drie van de vijf zouden het slachtoffer daadwerkelijk hebben geduwd, geslagen of getrapt, ook toen het slachtoffer al op de grond lag. De andere twee – jongens van 15 en 17 uit Arnhem - zouden geen klappen hebben uitgedeeld, maar het OM ziet ze wel als medeplegers.

De 15-jarige zou de afspraak met het slachtoffer hebben gemaakt, en de man zelfs hebben overgehaald te komen toen hij liet weten dat hij 15 jaar te jong vond. De 15-jarige heeft het incident gefilmd en zou de bril van het slachtoffer kapot hebben getrapt. Deze verdachte zijn ook twee andere strafbare feiten ten laste gelegd, waaronder diefstal met geweld en verboden wapenbezit. Tegen hem is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van 9 maanden geëist met een proeftijd van 2 jaar.

Volgens het OM heeft de 17-jarige jongen uit Arnhem de 16-jarige verdachte uit Arnhem naar de plek gebracht waar de mishandeling plaatsvond. De 17-jarige wist wat er ging gebeuren, en is meegegaan naar de ontmoeting. Wat het OM betreft is het toeval dat hij geen geweld heeft gebruikt. Bij eerdere mishandelingen (op 6 en 12 oktober) heeft hij wel mannen mishandeld. Samen met twee andere verdachten die later dit jaar terecht staan, wordt hij gezien als de spil in de “pedojacht” in Arnhem in de periode van 6 tot en met 28 oktober 2020. Tegen hem is vijftien maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Tegen de drie jongens die worden verdacht van de daadwerkelijke mishandeling (zware mishandeling in vereniging met de dood tot gevolg) van het 73-jarige slachtoffer zijn de strafeisen als volgt; tegen de destijds 18-jarige verdachte uit Rozendaal is een celstraf geëist van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden. Tegen een 17-jarige verdachte uit Rozendaal is één jaar jeugddetentie geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen een 16-jarige jongen uit Arnhem is een werkstraf van 240 uur geëist en een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van twee jaar.

Het OM stelt dat het overlijden is veroorzaakt door het geweld dat de verdachten gezamenlijk hebben uitgeoefend op het slachtoffer. Het slachtoffer zou zijn overleden als gevolg van een hersenbloeding – een verwijd bloedvat (aneurysma) is gescheurd. Daar waar verdachten ieder een bijdrage leveren aan het geweld, zijn ze ook allemaal verantwoordelijk voor de gevolgen, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. Verdachten hielden er allemaal rekening mee dat de ontmoetingen gewelddadig zouden kunnen verlopen, de meesten gingen er vanuit dat er klappen zouden vallen.

Het komen tot een strafeis in deze zaak is een worsteling geweest voor het OM, stelde de officier. Aan de ene kant is er het belang van de jonge verdachte, die gebaat is bij een interventie om nieuw crimineel gedrag te voorkomen, gericht op de toekomst. Aan de andere kant staat de ernst van het feit en het belang van de maatschappij; dit soort excessen moet worden voorkomen.

De officier: “Georganiseerde geweldpleging is onacceptabel, eigenrichting moet voorkomen worden; ‘pedojacht’ is letterlijk levensgevaarlijk. Om een dergelijk fenomeen de kop in te drukken is het aan de autoriteiten om te laten zien wat de consequenties kunnen zijn voor iedereen die zich tot een dergelijk ‘tijdverdrijf’ laat verleiden of zich daartoe aangetrokken voelt. Dat levert je een heel stevige straf op.”

Zie ook: Arnhem: doodgeslagen man (73), nog twee verdachten zichzelf gemeld (jongste 15) 

Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag in Nederland voorstelbaar, geen aanwijzingen voorbereiding aanslag

Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen op de nationale veiligheid. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat personen in Nederland een aanslag voorbereiden. Wel is het voorstelbaar dat een eenling overgaat tot het plegen van aanslag.

De afgelopen jaren zijn aanslagen in Europa veelal door islamistische en jihadistische alleenhandelende daders gepleegd, bij wie extremistisch gedachtegoed soms gepaard kan gaan met psychosociale of psychiatrische problemen. De aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk in het najaar van 2020 passen in het beeld van de dreiging die kan uitgaan van individuen. Daarom blijft het dreigingsniveau op 3 van de 5 staan. Dat blijkt uit het 54ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Nederlandse jihadistische beweging
De belangrijkste terroristische dreiging in Nederland komt nog altijd vanuit de Nederlandse jihadistische beweging. Deze dreiging lijkt in 2020 iets afgenomen in vergelijking met eerdere jaren. In Nederland is deze beweging zowel sociaal als ideologisch gefragmenteerd en ontbeert charismatisch leiderschap, hiërarchie of een sterke structuur. De NCTV stelt vast dat de druk van repressieve overheidsmaatregelen, geleid heeft tot afgenomen motivatie om activiteiten te organiseren. De geweldsdreiging blijft aanwezig omdat binnen de beweging aanslagen op Nederland nog altijd als legitiem middel worden gezien. Deze dreiging kan ook weer toenemen door bijvoorbeeld het vrijkomen van personen van een Terroristenafdeling (TA), terugkeerders of externe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De komende jaren zijn bepalend voor de jihadistische beweging: indien ze verder desintegreert kan dat leiden tot krimp en een minder ontvankelijke omgeving voor potentieel gevaarlijke jihadisten die uit gevangenschap terugkeren in de samenleving.

Ondermijnende boodschap van enkele informele salafistische lesinstituten
In Nederland bieden salafistische centra regelmatig informele lessen aan. Dit lesaanbod bevat leerstellingen waarin uitsluiting van en intolerantie, haat en afkeer jegens andersdenkenden en andersgelovigen besloten ligt. De NCTV vindt dergelijke lessen met name zorgelijk wanneer die bestemd zijn voor kinderen en andere kwetsbare groepen. Deze intolerante, afkerige boodschap kan op termijn in potentie ook de ‘verticale’ dimensie van de democratische rechtsorde (de relatie tussen burgers en overheid) ondergraven. Hoewel het salafisme binnen de moslimgemeenschap slechts een kleine minderheid vormt, blijft het lesaanbod van andere islamitische stromingen achter. Dit betekent dat het salafisme in feite een disproportionele invloed heeft op de moslimgemeenschap.

Rechts-extremisme
Veelal jonge getroebleerde Nederlanders kunnen zich aangetrokken voelen tot de groeiende internationale rechts-extremistische internetwereld die op kleine schaal in het Nederlands doorklinkt in heimelijke digitale groepen. De mogelijkheid dat een extreemrechts georiënteerde alleenhandelende dader in Nederland een aanslag pleegt is voorstelbaar. Bovendien zijn er personen die vanuit rechts-extremistische, maar ook vanuit anti-overheidshoek, soms (online) dreigen met ernstig geweld. Tegelijkertijd ziet de NCTV dat dit nog niet concreet geworden is.

Onrust ten tijde van COVID-19
Met dit DTN is ook de fenomeenanalyse “De verschillende gezichten van de coronaprotesten” gepubliceerd. Hierin wordt vastgesteld dat binnen de coronaprotesten van afgelopen jaar tot op heden relatief weinig gedragingen als extremistisch zijn geduid. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk zorgen bestaan. In het afgelopen ‘corona-jaar’ is in Nederland sprake van wisselwerking tussen een activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen. Hierdoor is een context ontstaan waarbinnen de drempel om tot extremistische gedragingen te komen is verlaagd. De aanhoudende coronamaatregelen kunnen met name een trigger zijn voor buitenwettelijk gedrag van potentieel gewelddadige eenlingen (PGE). Thans is er voornamelijk sprake van verstoringen van de openbare orde. De fenomeenanalyse is opgesteld in afstemming met de Nationale Politie en AIVD.

COVID-19 vaccin Janssen tijdelijk on hold

Vaccin-ontwikkelaar Janssen heeft Nederland, net als andere Europese landen, verzocht om de geleverde Janssen-vaccins nog niet in te zetten. Op dit moment loopt in de Verenigde Staten, waar het Janssen-vaccin al langer wordt gebruikt, een onderzoek naar meldingen van ongewone bloedstollingen, in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. In Europa is nog niet met het Janssen-vaccin gevaccineerd. Ook het Europees Medicijnagentschap (EMA) bestudeert de meldingen uit de VS. Naar aanleiding van het verzoek van Janssen houdt minister De Jonge (VWS) het besluit over de inzet van het Janssen-vaccin aan, totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA. 

Bij de inzet van vaccins staat de veiligheid van vaccins altijd voorop. Daarom wacht het kabinet het onderzoek van het EMA af. De resultaten van dat onderzoek worden volgende week verwacht.

Het verzoek van Janssen om de inzet van de geleverde vaccins tijdelijk op te schorten heeft consequenties voor de mensen die gevaccineerd zouden worden met Janssen. Dat zijn medewerkers en cliënten in de GGZ, en ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en jonger dan 60 jaar. Zodra meer bekend is over hoe Nederland zal omgaan met het Janssen-vaccin, krijgen deze mensen ook meer duidelijkheid over hun vaccinatie.

Nederland had ongeveer 80.000 doses van het Janssen-vaccin geleverd gekregen. Die blijven voorlopig in de opslaglocatie.

NAVO start voorbereiding om troepen uit Afghanistan terug te trekken

De NAVO is officieel begonnen met de voorbereidingen voor het terugtrekken van haar soldaten uit Afghanistan. Volgens de militaire alliantie kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de 30 alliantiestaten overeen om op 1 mei te beginnen met het terugtrekken van troepen "op een ordelijke, gecoördineerde en weloverwogen manier". Alle NAVO-troepen zouden Afghanistan “binnen een paar maanden” moeten verlaten.

Er zijn momenteel ongeveer 10.000 soldaten uit verschillende NAVO- en partnerlanden in Afghanistan. Ze zijn daar ter ondersteuning van de regering in Kabul door het opleiden en adviseren van veiligheidstroepen.

Tijdens zijn bezoek aan Brussel vandaag had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zich al uitgesproken voor een gezamenlijke terugtrekking van de NAVO-troepen uit Afghanistan. Omdat de gezamenlijke militaire alliantie de gestelde doelen had bereikt, is nu ook een gezamenlijke terugtrekken vereist. 

Ingetogen reactie in Kabul
De Afghaanse president Ghani aarzelde om de aankondiging van de Verenigde Staten te aanvaarden. Zijn land respecteert de beslissing, schreef Ghani na een telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden op Twitter. Ze werken samen met de Amerikaanse partners om de overgang soepel te laten verlopen.

Bovendien wil Afghanistan met de VS en de NAVO blijven samenwerken aan de lopende vredesinspanningen. Tegelijkertijd verzekerde Ghani dat de veiligheidstroepen van het land in staat zijn om het land en zijn inwoners te verdedigen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde voor een escalatie in Afghanistan als gevolg van het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. Dit zou ook de vredesonderhandelingen tussen de Taliban en de regering in Kabul kunnen ondermijnen.

Zuid-Korea wil lozen 'Fukushima-water' in zee door Japan voorkomen

Met behulp van internationale rechtbanken wil Zuid-Korea voorkomen dat Japan meer dan een miljoen ton vervuild water uit de verwoeste kerncentrale van Fukushima in zee gaat lozen.

Zoals een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering aankondigde, wordt er momenteel naar passende juridische stappen gezocht. Het is een reactie op protesten van vissers en milieugroeperingen. Japan maakte gisteren bekend dat het na twee jaar filteren het vervuilde water van de kerncentrale in zee zou lozen. China heeft al tegen deze plannen geprotesteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking zei dat een dergelijke stap onverantwoord zou zijn en ernstige gevolgen zou hebben voor de bewoners in de buurlanden van Japan.


Ontmoet de akelige schepsels uit PS5-exclusive Returnal

Onze Finse vrienden bij ontwikkelstudio Housemarque hebben vandaag een nieuwe trailer uitgebracht van hun op handen zijnde horror-shooter Returnal. In deze trailer staan de verschillende vijanden die je tegenkomt centraal.

In Returnal bestuur je Selene, een ruimtepiloot gestrand op de vijandige planeet Atropos die zich al schietend een weg moet banen door ijzingwekkende gebieden met behulp van een geavanceerd ruimtepak en een arsenaal high-tech wapens. Housemarque is bekend van high-paced shoot 'em ups en twin-stick shooters zoals Nex Machina en Resogun, titels die weliswaar geen enorm publiek aanspreken maar wel structureel als zeer goed worden ervaren door liefhebbers.

Met Returnal lijkt de Finse studio een nieuwe en ambitieuze weg in te slaan. De game maakt volop gebruik van de nieuwe features van de PlayStation 5, niet alleen qua graphics en performance maar ook de haptische features van de DualShock 5 worden toegepast. Verder wordt naar verluidt goed gebruikgemaakt van de 3D spatial audio van de PS5. Hoewel dit misschien niet voor iedereen even boeiend klinkt, was het PS5-architect Mark Cerny die tijdens de onthulling van de PS5 nog de enorme verbetering in geluid onderstreepte die de nieuwe audio features meebrengen.

Feyenoord geeft veelbesproken scoutingapparaat eindelijk slagkracht

Feyenoord heeft nieuwe toevoegingen gedaan aan het scoutingsapparaat. De club heeft Mark Ruijl (coördinator scouting en hoofd data scouting), Christos Akkas en Bernard Schuiteman (beiden scout) aangetrokken, zo wordt woensdagochtend bevestigd via de officiële kanalen.

Versterking van het scoutingsapparaat was nodig bij Feyenoord, want Bjarne Hansen was de laatst overgebleven talentenspeurder bij de club. Ruijl en Akkas zijn nieuw bij Feyenoord, terwijl Schuiteman terugkeert op het oude nest.

De oud-verdediger stond tussen 1995 en 1999 onder contract in De Kuip en won in die periode onder meer de landstitel. Technisch directeur Frank Arnesen toont zich gelukkig met de versterking.

"De scouting uitbreiden en toekomstbestendig maken is een van onze speerpunten", vertelt hij op de clubsite. "Met de komst van Mark, Christos en Bernard leggen we een solide basis voor een goed scoutingapparaat."

"Zo kunnen we werk maken van het halen van spelers die Feyenoord beter maken - zowel op sportief als op financieel gebied." De kwaliteit van de scouting is al jaren een discussiepunt bij Feyenoord.

Arnesen vertelde vorige maand in een interview met supportersmagazine Hand in Hand dat er bij zijn komst in januari 2020 slechts drie scouts waren, plus hijzelf. "Zo weinig scouts in een club heb ik nog nooit meegemaakt", zei hij daarover.

Vervolgens vertrokken echter ook Michel Beukers (na ruim 25 jaar gestopt), Mika Lipponen (overgestapt naar PSV) en Steven Aptroot (op non-actief gezet), waardoor Arnesen alleen overbleef met Bjarne Hansen, die zich richt op de Scandinavische markt.

"Met Mark hebben we een dataspecialist in huis gehaald die de basis moet vormen van het scoutingapparaat", zegt de Deen over de aanvoerder van het nieuwe scoutingapparaat. "Christos is een zeer talentvolle scout die in de top van het Griekse voetbal en internationaal zijn sporen heeft verdiend."

"En Bernard heeft bij diverse grote Europese clubs bewezen een neus te hebben voor voetbaltalent uit met name centraal-Europese competities." Akkas werkte hiervoor bij PAOK Saloniki en heeft met name een netwerk in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk, schrijft RTV Rijnmond.

Schuiteman werkte als scout onder meer voor FC Twente, Rapid Wien, Manchester United en Wolverhampton Wanderers en was vorig jaar nog technisch directeur bij Grasshopper Club Zürich.

Hij besloot daar op te stappen omdat hij zich 'meer scout voelt', aldus de regionale omroep. Zijn netwerk bevindt zich vooral in Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije en de Balkanlanden.

Hoofden schieten in House of the Dead remake voor Nintendo Switch

Het was al langer bekend dat er meerdere remakes in de maak waren van de klassieke arcade rail-shooter House of the Dead. Uitgever Forever Entertainment heeft nu vast een trailer uitgebracht van The House of the Dead: Remake voor Nintendo Switch. 

Volgens Forever Entertainment blijft de game trouw aan zijn origine maar wordt deze flink opgekalefaterd, met een compleet nieuwe entourage en allerlei gameplayvernieuwingen 'naar moderne standaarden'. Vooralsnog wordt er niet gerept over andere platforms. 

Games van Indiase makelij in de spotlight tijdens Steam Indian Harvest Festival

In het kader van het Indiase oogstfeest is Steam vandaag gestart met het Indian Harvest Festival. Tot en met 22 april staan games van Indiase komaf centraal, met verschillende speelbare demo's en aanbiedingen.

Er zitten veel onderbelichte indiegames bij die nu even in de schijnwerpers staan. Eén van de bekendere titels is Raji: An Ancient Epic, een avonturengame met elementen uit Tomb Raider en Devil May Cry die op Steam overwegend positieve recensies ontving. Van Raji is nu een demo beschikbaar en de game is 50% afgeprijsd, van €22,99 voor €11,49.

Andere voorbeelden zijn 'cozy narrative' game Forgotten Fields, theetuinsimulator Two Leaves and a Bud en de opvallende puzzel-platformer In My ShadowBekijk onderstaande teaser-trailer voor een vogelvlucht door de verschillende Indiase indies.

Gameplaytrailer voor TMNT: Shredder's Revenge

Dotemu kondigt aan dat Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge naast pc ook naar Nintendo Switch komt. Dit werd gedaan middels een nieuwe gameplaytrailer, die je hieronder kunt bekijken.

De game haalt volop inspiratie uit de klassieke TMNT-games uit de gouden tijd. Of de ontwikkelaar daar ook in slaagt is nog even afwachten: een release date is nog niet gegeven.

Pidcock sprint naar zege in Brabantse Pijl voor Van Aert

Tom Pidcock heeft de Brabantse Pijl op zijn naam geschreven. De renner van Ineos was in Overijse in de sprint verrassend te snel voor topfavoriet Wout van Aert. Matteo Trentin werd derde in de Belgische semiklassieker.

Zonder de laatste winnaars Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel aan de start in Leuven, waren alle ogen gericht op Wout van Aert. De Belgische topfavoriet had de Belgische semiklassieker aan zijn programma toegevoegd nadat Parijs-Roubaix niet doorging.

Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert zorgde in de eerste uren van de wedstrijd voor de controle nadat een kopgroep van negen na dertig kilometer het avontuur zocht. De voorsprong liep op naar meer dan zes minuten, maar nadat het peloton richting de heuvelzone trok ging de voorsprong hard omlaag.

Toen Rémi Cavagna stevig doortrok op de Hagaard smolt de voorsprong van de leiders nog verder. Sven Erik Bystrøm, Toms Skujiņš en Robert Stannard gingen mee in het wiel, en later sloten ook Dylan Teuns, Benoît Cosnefroy en Oscar Riesebeek bij de achtervolgende groep aan, waardoor we een sterke groep kregen achter de kopgroep.

Ineos en Jumbo-Visma hielden wel de controle in het peloton, maar het verschil naar de achtervolgende groep was veertig seconden, waarna Tom Pidcock in de voorlaatste ronde eens stevig doortrok op de kasseien van de Hertstraat. Hij kreeg Matteo Trentin en Van Aert mee en ze reden zo naar de kopgroep toe, waar ook de achtervolgende groep net de aansluiting maakte. Even voor de versnelling van Pidcock was er een grote valpartij met daaronder Michael Matthews, een van de favorieten, bij de valpartij.

Na een versnelling van Cosnefroy op de Holstheide, nam Van Aert gretig over. De kopgroep werd daardoor uitgedund tot tien man. Voor Trentin ging het niet snel genoeg en hij trok alleen in de aanval. Het leek een vrij domme aanval van de Italiaan, die lange tijd een voorsprong had van twintig seconden op de groep van Van Aert.

Op de kasseien van de Hertstraat was het opnieuw Pidcock die een versnelling plaatste. Alleen Van Aert kon de jonge Engelsman volgen en ze reden in geen tijd naar Trentin toe. Ondanks dat het verschil nooit groot werd met de achtervolgende groep zou niemand meer aansluiten bij Van Aert, Pidcock en Trentin.

Het leek een eenvoudige overwinning te worden voor Van Aert, maar de Belg van Jumbo-Visma moest toch zijn meerdere erkennen in Pidcock, die met verschillende fietslengtes won. Trentin maakte het podium vol in de Brabantse Pijl.

Bij de vrouwen, die aan de vierde uitgave van de Brabantse Pijl toe waren, ging de winst naar Ruth Winder. De Amerikaanse was na 127 kilometer in de sprint van een kopgroep van zes Demi Vollering net te snel af. 

Bokser Ennis blijft ongeslagen, snoeiharde knockout Ajagba

Voor de boksliefhebbers keren we nog even terug naar het weekeinde, want er werd hier en daar aardig geknokt. Zo was het raak in Uncasville, zoals bijna elk weekeinde, maar ook in Tulsa.

Joe Smith Jr (26-3) - Maxim Vlasov (45-3)
In Tulsa stonden Smith en Vlasov tegenover elkaar om de WBO-wereldtitel in het lichtzwaargewicht (-79,4kg) een nieuwe eigenaar te geven. Canelo Alvarez won die titel in 2019 van Sergey Kovalev, maar dat was vooral om aan te tonen dat hij het kon: de Mexicaan deed er weer afstand van om zich weer te richten op 'zijn' supermiddengewicht.

Smith verloor in 2019 van Dmitry Bivol in een poging om diens WBA-wereldtitel over te nemen, Vlasov had een dergelijke titel ook nog niet in handen gehad. Het onderlinge duel was prima, hoewel niet altijd even spectaculair: het ging twaalf ronden lang hard tegen hard gelijk op en uiteindelijk wezen twee van de drie juryleden Smith nipt aan als de nieuwe wereldkampioen.

In Tulsa stapte ook Efe Ajagba (14-0) weer in de ring en wel tegen Brian Howard (15-4). De Nigeriaanse zwaargewicht maakt al sinds zijn debuut in 2017 grote indruk en dat was nu niet anders: halverwege de derde ronde mepte hij de Amerikaan met een ware mokerslag het licht uit de ogen, zijn twaalfde knockout in dertien gevechten.

Eimantas Stanionis (12-0) - Thomas Dulorme (25-4)
In Uncasville streden weltergewichten (-66,7kg) Stanionis en Dulorme tegen elkaar. De opkomende Litouwer werd uitgedaagd door Dulorme, die in 2015 nog van de grote Terence Crawford verloor in een wereldtitelgevecht. De twaalf ronden werden vol gemaakt en na een prima gevecht wees de jury Stanionis unaniem uit als nog altijd ongeslagen winnaar.

Jerwin Ancajas (32-1) - Jonathan Javier Rodriguez (22-1)
In het supervlieggewicht (-52,2kg) pakte Ancajas in 2016 de IBF-wereldtitel en die verdedigde hij sindsdien al acht keer met succes. Rodriguez was de volgende uitdager, Ancajas' eerste gevecht sinds december 2019. Het werd een fraaie strijd vol actie, waarin Ancajas simpelweg de overhand had, zo besloot de jury ook unaniem na twaalf ronden.

Jaron Ennis (26-0) - Sergey Lipinets (16-1)
Ancajas en Rodriguez vochten om een wereldtitel, maar Ennis en Lipinets waren de headliners. De winnaar van het duel zou een stap zetten richting een wereldtitelstrijd met Terence Crawford (WBO) of Erroll Spence Jr (WBC + IBF). Lipinets had al eens kortstondig een wereldtitel, maar een nieuwe komt er nog even niet: in de zesde ronde sloeg een dominante Ennis hem met een flinke linker definitief naar het canvas.

100 dagen tot start Olympische Spelen, maar Japanse bevolking stelt het liever uit

100 dagen voor de start van de Olympische Zomerspelen in Tokio is het men het niet met elkaar eens of het laten doorgaan van de spelen in de huidige COVID-19 pandemie een verantwoorde beslissing is.

Het hoofd van de Tokyo Medical Association, Haruo Ozaki, waarschuwde voor een mogelijke stijging van het COVID-19 besmettingspercentage. In dit geval zou het "heel moeilijk zijn om de Olympische Spelen in hun reguliere vorm te houden met atleten uit verschillende landen, zelfs als de spelen plaatsvinden zonder toeschouwers", vertelde Ozaki aan de Japanse krant "Sports Hochi". Hij eiste van de organisatoren een plan hoe ze de verspreiding van besmettingen in binnen- en buitenland zouden voorkomen.

De vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Coates, sluit daarentegen een annulering op korte termijn uit. Het zouden de "veiligste games" zijn die mogelijk zijn, volgens de Australiër, die ook de coördinatiecommissie leidt voor dit grote evenement in Japan. De betrokkenen zouden kunnen aantonen dat het door laten gaan van de spelen juist een overwinning is voor de mensheid op de pandemie.

Volgens enquêtes is ongeveer 72 procent van de Japanners voorstander van het opnieuw uitstellen of annuleren van de spelen. De opening van de spelen, die al eerder met een jaar is uitgesteld, staat gepland voor 23 juli. Dit jaar moeten vanwege de coronamaatregelen buitenlandse fans en families van de deelnemende sporters thuis blijven.

COVID-19: 5503 nieuwe besmettingen en 28 doden, totaal 1.369.411 en 16.848

De afgelopen 24 uur zijn er bij het RIVM 5503 nieuwe meldingen binnengekomen van mensen die positief getest zijn op het coronavirus. In totaal zijn er 1.369.411 COVID-19-patiënten gemeld aan het RIVM.

Van de gemelde patiënten zijn er 228 in het ziekenhuis opgenomen. Momenteel liggen er 1715 mensen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Op de IC zijn 46 nieuwe patiënten opgenomen, hierdoor liggen er nu 784 mensen op de intensive care. Cijfers zijn afkomstig van het LCPS.

Er zijn sinds de vorige update 28 patiënten overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 16.848 mensen overleden aan de gevolgen van het SARS-CoV-2-virus.

De dagelijkse cijfers over het aantal toegediende vaccins worden weergegeven op het dashboard. Deze cijfers zijn afkomstig van diverse bronnen (GGD, ziekenhuizen, zorginstellingen) waardoor de cijfers niet altijd actueel zijn. Hierdoor zullen deze dan ook niet worden meegenomen in de dagelijkse update, de cijfers zijn hier te bekijken voor de meest actuele stand.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19-patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.

Dashboard coronavirus
Een deel van de data is ook terug te vinden op het Dashboard van de Rijksoverheid Deze pagina wordt dagelijks bijgewerkt. De open data zoals deze gepubliceerd wordt door het RIVM is hier te vinden.

Vandaag is het Nationale Poepdag, kijk jij altijd achterom?

Vandaag is het Nationale Poepdag, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. Darmklachten zoals winderigheid, verstopping of diarree zijn geen dagelijkse gespreksonderwerpen. Dat is vreemd, want veel mensen hebben hier wel eens last van. De stoelgang is een normaal proces dat zich afspeelt in ieders lichaam. Net zoals de bloedcirculatie en de ademhaling.

Door kennis over darmklachten te vergroten en deze klachten bespreekbaar te maken worden mensen zich bewuster van klachten. Deze bewustwording helpt mensen ook te begrijpen wanneer zij met klachten naar de huisarts moeten gaan. 

Weet je eigenlijk niet goed waar je op moet letten? Check hier de poepwijzer.

Kijk jij altijd achterom als je gepoept hebt?

Nationale poepdag ( Pixabay)
Nationale poepdag ( Pixabay)

Het nutteloze feitje van de dag: Minister van religieuze zaken

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

We hebben tal van ministeries in ons land maar wist je dat we vroeger een Ministerie van Eredienst had? Dat ministerie ging over religieuze zaken en was actief tussen 1806 en 1862 en in 1868. Het is ook nog eens gesplitst geweest in een Ministerie van Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der rooms-katholieke en een Ministerie van Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst. Na het opheffen van het religieuze ministerie zijn de taken bij diverse ministeries ondergebracht en momenteel liggen de verantwoordelijkheden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dit moment is Ferdinand Grapperhaus dus onze minister van Eredienst.

Het nutteloze feitje van de dag: Minister van religieuze zaken (WikiCommons/EU2018BG Bulgarian Presidency)
Het nutteloze feitje van de dag: Minister van religieuze zaken (WikiCommons/EU2018BG Bulgarian Presidency)

Dochter David -The Hoff- Hasselhoff als curvy model op cover Playboy

Als het om modellen gaat, denkt men vaak aan de tegen anorexia aanzittende magere dames. Zeker maar langzaam winnen 'curvy' modellen terrein. Onder de wat 'vollere' modellen dient zich nu Hayley Hasselhoff te zien, de dochter van David Hasselhoff, bekend van Baywatch en Knight Rider. En dat de rondingen van zijn 28-jarige dochter er mogen zijn vond ook de redactie van de Duitse Playboy, die haar volgende maand op de cover plaatsen. 

"Ik wil laten zien dat wij vrouwen de kracht hebben om van ons lichaam te houden zonder rekening te houden met schoonheidsidealen", zei Hasselhoff in het "Playboy" -interview. "Het geldt voor alle vrouwen met welke maat dan ook, die ooit hun lichaam of hun lust in twijfel hebben getrokken. Je bent waardevol, je bent mooi, je bent geliefd!"

Hayley Hasselhoff is de jongste van twee dochters die David Hasselhoff heeft met de Amerikaanse actrice Pamela Bach. Ze kreeg haar eerste modellencontract op veertienjarige leeftijd. "Destijds waren er nauwelijks modellen met rondingen in de media", meldde ze, "maar er waren vrouwen naar wie ik kon opkijken die op mij leken. Ik heb veel geleerd over van mezelf houden."

Tot nu toe zijn er zelden vrouwen met rondingen gefotografeerd voor "Playboy". De Amerikaans-Amerikaanse Molly Constable was het eerste Curvy-model dat in 2017 een fotoserie ontving in de Amerikaanse editie van het mannenblad.

Bekijk je eigen huis met Benelux-update MS Flight Simulator

Er is een nieuwe update uit voor Microsoft Flight Simulator die meerdere landen toevoegt om overheen te vliegen. Het betreft Nederland, België, Luxenburg en Frankrijk. Uiteraard zijn er weer genoeg indrukwekkende herkenningspunten te zien in de verschillende landen.

De update, genaamd World Update 4, brengt ook verbeterde 'digital elevation data' en allerhande visuele en logsitieke verbeteringen voor de 100 extra vliegvelden die worden toegevoegd. Meer dan 100 landmarks en POI's hebben een speciale behandeling gekregen, met legio te bewonderen kastelen, kathedralen, musea, monumenten, paleizen, bergen, bruggen, dammen, stadia en ga zo maar door. Ook zijn er twee nieuwe activiteiten toegevoegd: een 'landing challenge' in La Salette en een 'bush trip' in de Pyreneeën en de Alpen.

World Update 4 is gratis voor alle gebruikers. Microsoft Flight Simulator is beschikbaar via de Windows 10 store (ook via Game Pass) en op Steam. De game komt in de zomer van dit jaar ook naar Xbox Series X|S. Bekijk onderstaande trailer voor een imposant voorproefje.

George Floyd proces: deskundige acht 'politiegeweld' gerechtvaardigd

In het proces tegen de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd omschreef een deskundige het gebruik van geweld door de verdachte politieagent als gerechtvaardigd.

De officier was objectief redelijk en handelde volgens de normen van de wetshandhaving, zei de gepensioneerde politie-instructeur voor de rechtbank in Minneapolis. Een longarts kwam een paar dagen geleden tot een andere conclusie. De laatste noemde zuurstofgebrek als doodsoorzaak omdat de politieagent zijn knie lange tijd op de nek van Floyd drukte. De dood van de zwarte Amerikaanse burger leidde in mei vorig jaar tot ongekende protesten van de Black Lives Matter-beweging.

OMT: Braziliaanse coronavariant is nog besmettelijker dan Britse variant

De Braziliaanse variant (P1) van het coronavirus verspreidt zich volgens een schatting van het Outbreak Management Team (OMT) bijna de helft sneller dan de ‘klassieke’ versie van het virus. Over de exacte hoogte van het reproductiegetal van P1 bestaat nog “grote onzekerheid”, benadrukken de deskundigen, maar vooralsnog gaan ze uit van 49 procent meer besmettelijkheid.

De Braziliaanse variant zou daarmee nog besmettelijker zijn dan de Britse variant, die nu goed is voor negen op de tien besmettingen in Nederland. Voor de Britse variant wordt het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, 33 procent hoger ingeschat dan voor de oudere virusversie, die erdoor is verdrongen. Mogelijk is de Braziliaanse variant beter bestand tegen vaccins en antistoffen na een eerdere besmetting met het coronavirus. Ook daarover is nog geen zekerheid, maar de variant geldt als “zorgelijk”. In absolute zin zijn de aantallen klein. In de 790 testmonsters uit de laatste week van maart die tot nog toe zijn onderzocht, dook de Braziliaanse variant P1 twaalf keer op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat komt neer op 1,5 procent. Er zit echter een stijgende lijn in en daarom zal het OMT de ontwikkelingen “nauwgezet monitoren”. Meer hierover bij Skipr.

Diederik Gommers over versoepelingen: 'Wat Mark Rutte belooft, kan hij niet waarmaken'

'Alle zestigplussers moeten gevaccineerd zijn, pas dan kunnen we versoepelen.' Dat zei Diederik Gommers, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in de talkshow Op1.

Het kabinet meldde dinsdag dat het mogelijke versoepelingen van de coronaregels voortaan per week gaat bekijken. "Wat Mark Rutte belooft, kan hij niet waarmaken", zei Gommers daarover. Zo meldt DvhN.

NASCAR: Truex wint op The Paperclip na race vol trekken en duwen

Voor de liefhebber van een goed potje racen keren we nog even terug naar zondagavond: op de Martinsville Speedway werd de achtste race van het seizoen in de NASCAR Cup Series verreden en zoals altijd was het knokken op The Paperclip.

Met Joey Logano en Denny Hamlin voorop en William Byron met Ryan Blaney op de tweede rij werd na ellenlang wachten en vele ronden achter de pace car de groene vlag gezwaaid. Hamlin nam de touwtjes snel in handen, tot achterblijver James Davison - met dank aan Cody Ware - na een kleine veertig rondjes achterstevoren tegen de muur stond.

Tijdens de caution werden pitstops gemaakt en gelijk daarna kwam men nog eens binnen: het begon weer te regenen en er was meer in aantocht, dus de auto's werden verlaten en een tijdje later werd bekend dat de race op zondag weer verder zou gaan.

Op zondag ging men inderdaad door, het groen werd gezwaaid met Hamlin en Logano voorop. Dat duurde niet lang: Kurt Busch werd door Erik Jones in de rondte getikt. Daarna nam Blaney de touwtjes in handen en zonder overdreven moeite schreef hij de eerste stage op zijn naam, voor Hamlin en Martin Truex.

Bij de herstart pakte Hamlin de leiding terug, maar die moest hij ook rap weer inleveren bij Blaney. Richting het einde van stage twee spinde Cody Ware de muur in, ook Ryan Newman zorgde kort daarop voor een korte caution. Blaney behield echter de leiding en won ook de tweede stage, vlak voor Hamlin.

Met wederom Hamlin en dit keer ook Bred Keselowski voorop begon de tweede helft van de race, waarin het geel om de haverklap gezwaaid werd voor verder niet al te noemenswaardige spins van onder meer Ware, Anthony Alfredo en Justin Haley. Ook de teruggevallen Keselowski ging een keer in de rondte, net als veteraan Ryan Newman, terwijl Hamlin zich na een serie pitstops terug naar voren werkte.

Na nog eens een kleine caution ging het met 114 ronden te gaan wat steviger fout: een kettingbotsing - veroorzaakt door een iets te stevig duel tussen Kyle Busch en Chris Buescher - zorgde ook voor forse schade bij onder meer Ryan Preece, Haley, Keselowski en Daniel Suarez en een rode vlag voor de overgebleven auto's.

De puinhoop werd in een goede twintig minuten opgeruimd en met opnieuw Hamlin en Blaney voorop konden we door. Een schuiver van Chase Briscoe zorgde voor een volgende caution met zo'n 45 ronden te gaan, waar Blaney een groot probleem had: hij reed over een stuk gereedschap heen en sleepte het mee, waardoor hij bestraft werd en bij de herstart halverwege in moest voegen.

Truex verloor zijn in de pitstraat verdiende leiding gelijk weer aan Hamlin, maar met minder dan twintig ronden te gaan begonnen de twee flink te knokken om de winst. Truex kwam zowaar als winnaar van dat duel uit de bus en dat wist hij vol te houden tot de finish: hij won opnieuw op Martinsville, voor Chase Elliott, die Hamlin nog gepasseerd was.

Reisbranche en kabinet organiseren tweede proefreis naar Gran Canaria

De reisbranche en het kabinet organiseren begin mei een tweede proefreis naar het Spaanse Gran Canaria. Samen met de bevindingen van de eerste proefreis naar Rhodos moet die leren onder welke voorwaarden mensen straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen.

De uit 25.000 aanmeldingen geselecteerde 189 deelnemers aan de nu lopende reis naar Rhodos verblijven de hele reis in een resort. Mensen die deelnemen aan de tweede reis naar Gran Canaria zitten daar acht dagen in een resort dat zij wel mogen verlaten. Tijdens de reis en het verblijf houden de reizigers zich aan alle bestaande coronaregels en -protocollen. Voor vertrek moet een negatieve NAAT (PCR)-test en sneltest worden afgegeven en voor terugkeer een negatieve NAAT (PCR)-test en sneltest. Na thuiskomst gaan reizigers in thuisquarantaine.

Tot en met 15 mei blijft het reisadvies negatief en vraagt het kabinet mensen om niet naar het buitenland te reizen. Ook in de meivakantie blijven internationale reizen een te groot risico voor de verspreiding van het coronavirus. Voor de periode daarna wil het kabinet toewerken naar specifieke reisadviezen per land, waardoor versoepelingen mogelijk zijn voor landen met een laag besmettingsrisico.

De kosten voor deelname aan de reis zijn voor de reiziger zelf, de reisorganisaties dragen de kosten voor de benodigde NAAT(PCR)- en sneltesten, het Rijk betaalt de onderzoekskosten. Voor de proefreizen naar zowel Rhodos als die naar Gran Canaria bedragen die in totaal 46.000 euro. Als ontwikkelingen in Nederland of een van de landen van bestemmingen tot grotere risico’s leiden, kan op elk moment worden besloten de proefreis te annuleren of af te breken.

Gedragsonderzoekers brengen tijdens de reizen in kaart hoe Nederlanders bewogen kunnen worden zich ook in de verschillende vakantie-omgevingen zo goed mogelijk aan basisregels als het regelmatig wassen en ontsmetten van de handen, de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje te houden. De eerste onderzoeksresultaten van de proefreis naar Rhodos worden volgende week al opgeleverd, zodat deze kunnen worden meegenomen in het onderzoek op Gran Canaria. Medio mei moeten beide onderzoeken zijn afgerond.Kan 

FOK! Wat een weer: zonnige namiddag, in het (zuid)oosten kans op een buitje

weerbanner (Foto: FOK.nl)

Vandaag is het wisselend bewolkt en lokaal komt een bui voor. Aanvankelijk is er plaatselijk grondmist aanwezig. In de loop van de ochtend en middag ontstaan er meer buien, met name in het oosten mogelijk met korrelhagel. In de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt rond 8°C. De wind wordt noordelijk en matig, aan de kust in de middag en avond mogelijk vrij krachtig.

In de nacht van woensdag op donderdag zijn er landinwaarts brede opklaringen en kan er plaatselijk een mistbank ontstaan. In het westen en zuidoosten is er meer bewolking en in het westen is nog kans op een bui. De minimumtemperatuur loopt uiteen van enkele graden boven nul aan de kust tot -4° in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig uit een noordelijke richting.

Donderdag overdag ontstaan er stapelwolken en blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt rond 10°C. De wind wordt noordoostelijk en matig, aan de zuidwestkust later op de dag mogelijk vrij krachtig. (Bron: KNMI)

Het was prachtig wandelweer  (Foto: Partner van _UserName_)
Het was prachtig wandelweer (Foto: Partner van _UserName_)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

CL: Chelsea en PSG ondanks nederlaag naar halve finales, Porto en Bayern eruit

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn bekend. Chelsea en Paris Saint-Germain gingen in eigen huis beiden onderuit, maar wisten toch af te rekenen met respectievelijk FC Porto en Bayern München.

In Parijs kreeg PSG bezoek van titelverdediger Bayern München, waar het de 2-3 overwinning in Duitsland moest verdedigen. Kort voor rust opende uitgerekend voormalig PSG-speler Eric Maxim Choupo-Moting de score, maar ondanks vele kansen aan beide kanten - inclusief een afgekeurde PSG-goal - werd er verder geen enkele keer meer gescoord. Paris Saint-Germain, waar Mitchell Bakker na een uur in mocht vallen, plaatste zich zo bij de laatste vier.

Chelsea ontving FC Porto en deed dat met een 0-2 overwinning op zak. Net als de eerste wedstrijd speelde men ook dinsdagavond in Sevilla, waar de kijker voor anderhalf uur kijken beloond werd met welgeteld nul goals. In blessuretijd legde Mehdi Taremi er een prachtige omhaal in, maar het bleef bij 0-1 en dus staat Chelsea - waar Hakim Ziyech de slotminuten speelde - bij de laatste vier.

Laatste reviews en specials
special
Random Pics van de Dag #308
review
Famicom Detective Club
special
Vijf gametips voor de maand mei
preview
Shin Megami Tensei Nocturne HD Remaster
special
Random Pics van de Dag #307
special
Random Pics van de Dag #306
©FOK.nl e.a.