Hogere eis bij geweld tegen politie niet gehaald

De drie keer hogere straffen die het Openbaar Ministerie bij geweld tegen politiemedewerkers en andere mensen met een publieke taak hoort te eisen, zijn wel hoog maar zeker niet drie keer zo hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het OM waar politievakbond ACP donderdag over bericht.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) had in het regeerakkoord van 2011 vast laten leggen dat de eis drie keer hoger moet zijn. In zaken over agressie en geweld tegen ambtenaren werden in 2012 veel lagere straffen geëist dan de drie keer zwaardere straf die de vorderingsrichtlijn van het OM adviseert.

"Uiteraard moet het OM altijd rekening houden met de feiten en omstandigheden waaronder een incident plaatsvindt. Maar als dit er in de praktijk toe leidt dat de geëiste straffen structureel veel lager liggen dan datgene wat minister Opstelten belooft, dan is het beleid niet meer geloofwaardig", stelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Hij vraagt zich af of het 'beoogde doel' wel wordt bereikt. "Namelijk het tot uitdrukking brengen van de maatschappelijke verontwaardiging over geweld tegen medewerkers met een publieke taak en het bereiken van een afschrikwekkend effect."

De ACP pleit al langer voor aanvullende maatregelen om het geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners harder aan te pakken. "Helaas heeft Opstelten met die voorstellen tot op heden nog weinig tot niets gedaan. Ook heeft hij in reactie op het onderzoek van het OM aangegeven dat hij geen reden ziet om het beleid voor hogere straffen op geweld tegen hulpverleners aan te passen", schrijft de bond.

Volgende week overlegt de Tweede Kamer met Opstelten over geweld tegen de politie. "De ACP zal de Kamer dan vragen om in actie te komen en de minister aan te spreken op zijn beloftes en wat daarvan overblijft in de dagelijkse praktijk."