Zwitsers parlement blijft tegen wapenleveringen aan Oekraïne

De meerderheid van het Zwitserse parlement stemde tegen een wetswijziging die derde landen in staat zou hebben gesteld om in Zwitserland geproduceerde wapens naar Oekraïne over te brengen. 

De Nationale Raad in Bern stemde met 98 tegen 75 met twee onthoudingen tegen de zogenaamde 'Lex Ukraine'. De uitzondering zou beperkt geldig zijn zijn tot eind 2025.

Tegenstanders van het wetsvoorstel zagen het als een aantasting van de neutraliteit van Zwitserland. De weigering van het land om toestemming te geven voor de overdracht van wapens en munitie aan Oekraïne heeft herhaaldelijk internationale kritiek opgeleverd. Over deze houding wordt ook in Zwitserland zelf gediscussieerd.