Contant geld opnemen wettelijk geregeld door Kaag

De cashloze samenleving rukt op. De digitalisering van het betalingsverkeer, met pinnen en mobiel betalen, verdringt het gebruik van contant geld. Sigrid Kaag, minister van Financiën, vindt dat het overal in het land mogelijk moet blijven om gratis contant geld op te nemen bij Geldmaat-automaten. Ze wil de banken hiertoe verplichten en de beschikbaarheid van contant geld wettelijk regelen, liefst voor het eind van 2023.

De toegang tot contant geld is van wezenlijk belang, aldus Kaag. "Niet iedereen vindt de weg in het digitale betalingsverkeer. Voor hen moet contant geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Daarnaast is contant geld bij storingen in het elektronisch betalingsverkeer een belangrijke terugvaloptie."