Studie naar chemicaliŽn in voedsel uit plastic verpakking

Chemicaliën in plastic verpakkingen kunnen in voedsel terechtkomen en mogelijk een risico vormen voor de menselijke gezondheid. Een internationaal onderzoeksteam komt in een grootschalige overzichtsstudie tot dezelfde conclusie. 

Hiervoor zijn honderden wetenschappelijke onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd beoordeeld. Het doel van de studie was de vraag welke chemicaliën aanwezig zijn in verpakkingen, schalen en ander gebruiksvoorwerpen van plastic en gerecycled plastic - en in welke mate voedsel daardoor besmet kan raken.

De conclusie van de wetenschappers: de enige effectieve bescherming tegen dergelijke chemicaliën is, indien mogelijk, geen plastic gebruiken voor voedselverpakkingen.

Chemicaliën vooral in gerecycled plastic
De bevindingen van het onderzoeksteam, voor het eerst gerapporteerd door de krant The Guardian, tonen aan dat chemicaliën zich kunnen ophopen, met name in gerecycled plastic, en van daaruit migreren naar voedsel. Dit leidt er volgens de onderzoekers toe dat mensen voortdurend worden blootgesteld aan deze chemicaliën. Zo zijn er meer dan 850 chemicaliën aangetroffen in gerecyclede PET-flessen. Het is vaak niet duidelijk om welke chemische verbindingen het precies gaat, omdat deze niet tot in detail gespecificeerd hoeven te worden. Tijdens het plasticrecyclingproces worden ook andere chemicaliën toegevoegd en soms zijn er chemische reacties waardoor er andere verbindingen ontstaan. Daarnaast benadrukten de onderzoekers dat, hoewel illegaal, er soms onderdelen van oude computers of televisies in gerecycled plastic terechtkomen.