FBI vindt 48 lege 'classified' mappen in huis Trump, waar is de inhoud gebleven?

Na de inval in de woning van de voormalige Amerikaanse president Trump door de FBI is nu een lijst van in beslag genomen documenten openbaar gemaakt. Daaronder zijn tientallen lege mappen gemarkeerd als 'classified'. Het is onduidelijk wat er met de inhoud is gebeurd.

Er worden meer details bekend over de huiszoeking op 8 augustus in de Mar-a-Lago residentie van voormalig president Donald Trump. Volgens het rapport heeft de FBI 48 lege mappen in beslag genomen die als 'classified' waren gemarkeerd. Dit blijkt uit onlangs vrijgegeven rechtbankdocumenten waarover verschillende Amerikaanse media berichtten. De lege mappen doen de vraag rijzen of alle door Trump meegenomen documenten volledig zijn aangetroffen of dat er nog een aantal missen.

Naast de lege mappen met de vermelding "classified" vond de FBI nog 40 andere lege mappen met gevoelige documenten die de gebruiker volgens een inventaris moest "teruggeven aan de stafsecretaris/militair adviseur". Onderzoekers vonden ook zeven documenten met de vermelding 'top secret' in het kantoor van Trump en elf andere in een opslagruimte.

Uit de lijst en een begeleidend proces-verbaal van het ministerie van Justitie bleek niet of de onderzoekers de volledige inhoud van de lege mappen hadden gevonden. Wel werd verklaard dat het onderzoek naar de wijze waarop Trump met de documenten is omgegaan een "actief strafrechtelijk onderzoek" is.

Meer dan 11.000 documenten en foto's ontdekt
In totaal vond de FBI volgens de inventarislijst 18 documenten met de vermelding 'top secret', 54 met de vermelding 'secret' en 31 met de vermelding 'confidential' in het huis van Trump in Mar-a-Lago, alsmede 11.179 overheidsdocumenten of -foto's zonder rubricering. De lijst is vrijgegeven als onderdeel van een rechtszaak over de aanstelling van een onafhankelijke speciale raadsman om het materiaal te onderzoeken.

Vorige week had Trump de rechtbank verzocht om de benoeming van een speciale commissaris en om de autoriteiten tot die tijd te laten stoppen met het bestuderen van de documenten. Justitie betoogde dat Trump als ex-president geen recht meer had op de documenten omdat ze "niet aan hem toebehoren" maar eigendom zijn van de regering. Aangezien de advocaten van Trump het verzoek pas ongeveer twee weken na de huiszoeking hadden ingediend, was een door de autoriteiten ingesteld onderzoeksteam al klaar met zijn werk.