'Geitenhouderij onterecht in kwaad daglicht gezet door Wakker Dier'

Vandaag bracht Wakker Dier een persbericht uit, waarin de organisatie vergaande uitspraken doet over de lammersterfte in de geitenhouderij. Via een Wob-verzoek zijn geboorte- en sterftecijfers over 2021 opgevraagd. Met cijfers vanuit verschillende datasets heeft Wakker Dier daar een eigen interpretatie aan verbonden. LTO kan deze conclusies niet plaatsen met de praktijk.

Jos Tolboom, voorzitter LTO vakgroep Geitenhouderij: “Er worden verschillende datasets aan elkaar geknoopt, gecombineerd met een uitspraak van de WUR en een eigen interpretatie van cijfers. Dit leidt nooit tot betrouwbare conclusies. Vanuit de ketencontrole wordt een verbetertraject op het bedrijf gestart als de uitval hoger is dan 12 procent. Dit is een verplichting vanuit de keten en betrof afgelopen jaar minder dan 10 op totaal bijna 400 bedrijven. Het rekenwerk van Wakker Dier lijkt dus onwaarschijnlijk.”

De geitensector werkt al jaren aan transparantie op dit onderwerp. Sinds 2021 is door het ministerie de registratieplicht aangescherpt op verzoek van de sector zelf. Het doel was om vroegtijdige sterfte beter te monitoren. Deze werkwijze van Wakker Dier helpt hier niet bij. In april wordt een kamerbrief verwacht waarin het ministerie van LNV een gedegen analyse maakt van de geboorte- en sterftecijfers. LTO richt zich op deze doorlichting van de cijfers.

Kwaliteitsafspraken
Als geitenhouder zet je in op de goede zorg voor je dieren en wil je zo min mogelijk uitval zien onder de lammeren. Daarom zijn er in de sector kwaliteitsafspraken gemaakt wanneer een geitenhouder geconfronteerd wordt met een te hoog sterftecijfer. Bedrijven die niet aan de eisen voldoen raken hun erkenning kwijt en kunnen bij vrijwel alle afnemers geen geitenmelk meer leveren. Bij meer dan 12% uitval in de eerste drie weken gaan de geitenhouder, dierenarts en zuivelafnemer om tafel om tot een verbeterplan te komen. Dit is een verplichting vanuit de zuivel verwerkers en het betrof in 2021 minder dan 10 bedrijven.

De kwaliteitsafspraken in de geitenzuivelketen zijn hier te lezen.